Audiovisueel

Dec 7, 2023, 14:54
Play AV ondersteunt EAHM congress Ghent 2019

Play AV ondersteunt EAHM congress Ghent 2019

23 oktober 2019

In opdracht van Bevas events heeft Play AV als audiovisuele partner meegewerkt aan een vlekkeloos verloop van het EAHM congres. Een volledige audiovisuele omkadering werd voorzien met het aanleveren, installeren en bedienen van vertaalcabines, talrijke displays, geluidsinstallaties, led walls enzovoort.

Jaarlijks vindt het congres plaats van de European Association of Hospital Managers. Dit jaar, voor de 28ste editie had België de eer om gastheer te mogen zijn. De EAHM houdt zich in hoofdzaak bezig met het onderhouden en vernieuwen van ziekenhuizen. Momenteel bestaat de organisatie uit maar liefst 16.000 verschillende leden en vertegenwoordigd het daarmee niet enkel openbare ziekenhuizen maar ook privéziekenhuizen in de Europese Unie op een internationaal niveau.

Het congres met meer dan 500 deelnemers uit de hele wereld ging door in Meetdistrict Ghent en duurde maar liefst vier dagen (11 - 14 september 2019). De vier dagen hadden een goed gevuld programma: een openingsceremonie, meer dan 60 sprekers, een bezoek aan 6 hospitalen, leerrijke workshops, netwerkmomenten en een awardsuitreiking (meest innovatieve concept dat een ziekenhuis heeft gelanceerd). Finaal werd er het congres afgesloten met een closing ceremony.

 Er werden 6 thema's gehanteerd zijnde:
-Big data and digital health
-Finance and health economics
-Smart buildings and logistics
-Health management, governance & ethics
-Innovation & technology
-Healing architecture

Voor al uw aanvragen, technische en commerciële inlichtingen kan u bij info@playbiz.be terecht. Een technisch en commercieel team staat ter uwer beschikking teneinde u snel en efficiënt mogelijk van dienst te zijn.

Meer van Play AV :