Event Agencies

May 7, 2021, 19:11
Ecco La Luna begeleidt workshop voor JobRoad

Ecco La Luna begeleidt workshop voor JobRoad

22 april 2021

Met Beyond Limits and Differences biedt Ecco La Luna een teambuilding aan die draait rond het omgaan met beperkingen en verschillen. Maar het agentschap kan ook programma’s op maat uitwerken, zoals bij het recente partnership met JobRoad.

“JobRoad is een organisatie die inclusie en diversiteit probeert te stimuleren bij bedrijven”, zo vertelt Laura Bogaert van JobRoad. “We doen dit aan de hand van drie pijlers: activering, opleiding en sensibilisering. Omdat het niet voor elk bedrijf evident is om iemand uit een kansengroep te verwelkomen, hebben wij een aanbod workshops uitgewerkt rond diversiteit en inclusie. We kijken waar de nood van het bedrijf en de groep ligt, en op basis daarvan geven we aan welke workshop bij hen past.”

JobRoad koos Ecco La Luna als een van haar partners voor de begeleiding van zo’n workshop. “We hadden al een programma dat werkte rond fysieke beperkingen”, zo vertelt Geert Debusschere van Ecco La Luna. “Maar op vraag van JobRoad hebben we dit verder uitgebreid zodat ook culturele en taalverschillen aan bod komen. Zo zijn we gekomen tot een programma op maat waarin in een groep gedurende een namiddag  – aan de hand van allerhande opdrachten – leert omgaan met die verschillen.”

Met Ecco La Luna kiest JobRoad in de eerste plaats voor een ervaren partner. “Het team van Ecco La Luna voelt heel goed aan wat een groep nodig heeft, en speelt daar ook zeer gepast op in”, zegt Laura Bogaert. “Ze zijn heel origineel in de methodieken die ze ontwikkelen, maar daarnaast zijn ze ook heel sterk in de begeleiding. Ze zorgen ervoor dat de deelnemers echt van alles uit de workshop kunnen meenemen naar de werkvloer.”    

Meer van Ecco La Luna :