Event Agencies

Jan 27, 2023, 11:36
The church boat experience

The church boat experience

23 januari 2019

Met “The Church Boat experience" van Ecco La Luna gaan we met jouw team aan de slag in een uniek concept.

Puur op zich al een unieke ervaring om samen met je team plaats te nemen in de “Church Boat” met de natuur als een prachtig decor met alleen de geluiden van de riemen in het water, opvliegende watervogels en het ruisen van de boot die door het water klieft. 

Maar we kunnen ook verder gaan! 

Vanuit een uitgekiend concept en de Church Boat als vehicle gaan we aan de slag met jou team om te gaan kijken naar thema’s zoals:

-        Hoe functioneert ons team en (h)erkennen we de dynamiek die hier ontstaat ook in het dagdagelijks professioneel leven?

-       Hoe zij de verhoudingen tussen de teamleden? En wat vertelt dit over het team?

-       Hoe loopt communicatie en wat is de impact van deze communicatie op onze teamdynamiek?

-       Wat doe ik juist en welke impact heeft dit op andere teamleden en op het teamresultaat?

-       Leiding nemen of leiding geven?

-       Maken we vooraf een duidelijk plan?

-       Kent iedereen dit plan en wat gebeurt er op het moment we het plan zullen volgen of niet? Hoe gaan we als team om met stress?

-       En tal van andere mogelijkheden. 

Wat is het?

Een Churchboat is een lange, slanke, houten roeiboot waarin roeiers twee aan twee naast elkaar zitten en elk een enkele roeispaan bedienen. Elke boot heeft ook een stuurman die verantwoordelijk is voor het aanhouden van de juiste richting, gezien de roeiers met hun rug naar de vaarrichting zitten en bijgevolg niet zien waarheen ze varen. Het spreekt voor zich dat om vlot te varen en te kunnen winnen, het van cruciaal belang is dat het team roeiers aangestuurd door de stuurman/stuurvrouw als één perfect afgestemd team aan de slag moet.

Van waar komt “Church Boat”?

De Church Boat heeft zijn oorsprong in Finland waar hij gebruikt werd om op zondag naar de kerk te varen. Vanuit de verschillende afgelegen landerijen ging elk gezin met een kleinere roeiboot naar het afspraakpunt waar ze verzamelde en samen naar de kerkdienst gingen. Op sommige plaatsen vertrokken ze al op zaterdag met een overnachting aan wal om op zondag tijdig op de kerkdienst te zijn.

Na de dienst werden er dan geregeld wedstrijden gehouden tussen de boten die nadien terug dezelfde richting uitgingen.

https://www.eccolaluna.be/nl/teambuilding/the-church-boat-experience/

Meer van Ecco La Luna :