Event technologies

Jul 30, 2021, 0:23
OneTec en de Vaccinatiecentra

OneTec en de Vaccinatiecentra

25 maart 2021

Om een ​​einde te maken aan deze gezondheidscrisis is een vaccinatie tegen COVID-19 een essentieel onderdeel van de oplossing. Het is belangrijk dat het vaccin aan zoveel mogelijk mensen wordt toegediend.

Om het vaccinatieproces zo vlot mogelijk te laten verlopen, in functie van de beschikbare vaccins en de materiële beperkingen, wordt de vaccinatiecampagne gefaseerd uitgevoerd. Elke fase richt zich op een specifieke prioritaire doelgroep.

Brussels Expo stelt zijn Paleizen ter beschikking, die als vaccinatiecentra zullen dienen. Dit is meteen de grootste locatie binnen het Brussels Gewest, met een capaciteit van 3.500 vaccinaties per dag.

Ook het Lotto Park in Anderlecht is één van de tien vaccinatiecentra in het Brussels Gewest. Vanaf maart zullen daar meer dan 25.000 vaccinaties per maand mogelijk zijn.

OneTec, een essentiële partner op vlak van evenemententechnologie, merkactivatie en verhuur van IT-apparatuur, leverde de computerapparatuur, scanners en printers voor de duur van de vaccinatiecampagne.

Als u op zoek bent naar bijkomende informatie kunt u een mailtje sturen naar hello@onetec.eu of een bezoek brengen aan de website www.onetec.eu of www.eventattitude.com

Meer van OneTec Group :

OneTec Group