Associaties

Feb 21, 2020, 2:33
BESA: twee halve dagen opleidingen op 6 juni 2018

BESA: twee halve dagen opleidingen op 6 juni 2018

24 mei 2018

Op 6 juni 2018 organiseert BESA, de Belgian Event Supplier Association, twee interessante opleidingen: de opleiding Brand & Evacuatie gaat door op woensdag 6 juni van 08u30 t.e.m. 13u00. De opleiding Risico-Analyse volgens de Methode van Kinney gaat door van 13u30 t.e.m. 18u00. Deze opleidingen gaan door in Groot-Bijgaarden. Extra voordeel: indien u zich inschrijft voor beide opleidingen voorzien we mogelijkheid tot catering en geniet u 20% korting.

OPLEIDING BRAND & EVACUATIE

182018besaAGeen enkel bedrijf of evenement is vrij van het risico van brand, het is iets wat iedereen kan overkomen.

Ieder jaar bestrijdt de brandweer in ons land duizenden branden. Bijna altijd is er grote schade en vaak sleurt een brand ook mensen mee in zijn vernietigende hitte. Geen enkel bedrijf of evenement is vrij van het risico van brand, het is iets wat iedereen kan overkomen.

In deze opleiding komt het volgende aan bod:

 • Hoe ontstaat brand?
 • Welke factoren verhogen het risico?
 • Hoe kan je brand voorkomen? Of hoe kan je, als het vuur dan toch is uitgebroken, jezelf en anderen in veiligheid brengen, en de schade zoveel mogelijk beperken?
 • Brandklassen en de respectievelijke blusprincipes.
 • Wat te doen in noodsituaties?
 • Bestrijding van noodsituaties en evacuatie

Wanneer: woensdag 06 juni - van 08u30 t.e.m. 13u00

Waar : The VILLA - Kerkweg, 27 - 1702 Groot-Bijgaarden

Tarieven voor een halve dag:

OPLEIDING RISICO-ANALYSE METHODE VAN KINNEY

182018besaBEen risico-analyse vormt het fundament voor het uitbouwen van een preventiebeleid.

De Welzijnswet vereist dat de werkgever de nodige maatregelen neemt om de veiligheid en de gezondheid van de werknemers in alle aspecten aangaande het werk te bevorderen, door de algemene principes van preventie aan te wenden:

 • Risico’s vermijden
 • Niet te vermijden risico’s evalueren
 • Risico’s aan de bron bestrijden
 • Het werk aanpassen aan de mens

De preventie plannen en het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk uitvoeren door middel van een systeemaanpak die onder meer de volgende elementen integreert: de techniek, de arbeidsorganisatie, de levensomstandigheden op het werk, de sociale betrekkingen en de omgevingsfactoren op het werk.

Vooraleer een systematisch preventiebeleid kan uitgebouwd worden is het noodzakelijk om goed te weten wat er in het bedrijf of tijdens een activiteit gaande is op het vlak van welzijn op het werk :

 • om te weten aan welke risico’s de werknemers blootgesteld worden
 • welke preventiemaatregelen kunnen helpen om deze risico’s uit te schakelen
 • te verminderen of er zich tegen te beschermen

Risico-analyse houdt in dat er gekeken wordt

 • of er gevaren zijn
 • of deze schade kunnen veroorzaken
 • of er preventiemaatregelen kunnen en zullen genomen worden

De risico-analyse methode van Kinney is gebaseerd op een mathematische benadering met inschatting van waarschijnlijkheid, blootstelling en ernstgraad om te komen tot een risicoscore die bepalend zal zijn voor de te nemen acties.

Wanneer: woensdag 06 juni - 13u30 t.e.m. 18u00

Waar:  The VILLA - Kerkweg, 27 - 1702 Groot-Bijgaarden

Tarieven:   

Tarieven zijn per persoon, excl btw, koffie pauze inbegrepen
Geldig voor inschrijving en betaling tem 04/06/18, op basis van minimum 8 deelnemers.

Meer informatie : jacques@b-esa.be

www.b-esa.be

Meer van BESA :