Associaties

Aug 13, 2022, 7:53
BESA erkend als werkgeversfederatie

BESA erkend als werkgeversfederatie

28 juni 2022

De Belgian Event Supplier Association kreeg afgelopen week de bevestiging dat de aanvraag voor de verlenging van onze erkenning als beroepsfederatie voor de periode 2023-2028 werd goedgekeurd. Daarnaast werd BESA ook meteen erkend als werkgeversfederatie!

De erkenning als werkgeversfederatie is belangrijk in het dossier van het Paritair Comité voor de eventsector waar BESA samen met de Event Confederation en de andere aangesloten sectorfederaties aan werkt.

BESA is ondertussen al twaalf jaar een erkende beroepsfederatie. Om de vijf jaar moet die erkenning opnieuw worden aangevraagd bij de FOD Economie aan de hand van een goed gestoffeerd dossier. Hierin wordt aangetoond dat BESA representatief is voor de leveranciers van de eventsector, dat het een goede werking heeft en dat het voldoet aan alle wettelijke verplichtingen. Dat gebeurde ondertussen al drie maal op rij.

Deze erkenning als beroepsfederatie verzekert BESA van een zitje in de sectorcommissie van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO’s, waar het de belangen van de event suppliers blijft verdedigen en de toeleveranciers in de eventsector blijft vertegenwoordigen.

Dat is ook de reden waarom het belangrijk het is om je aan te sluiten bij één van de eventfederaties van de Event Confederation: hoe meer bedrijven aangesloten zijn, hoe meer politiek en institutioneel gewicht er in de schaal kan worden gelegd om te wegen op het beleid.

Meer van BESA :