Associaties

Sep 18, 2021, 21:39
Alliantie reageert positief na beslissingen Veiligheidsraad

Alliantie reageert positief na beslissingen Veiligheidsraad

24 september 2020

Gisteren kondigde de Nationale Veiligheidsraad een aantal voorzichtige versoepelingen aan. Opvallend daarbij is dat er voortaan meer mogelijk is bij feesten die door professionals georganiseerd worden. Ondanks deze positieve stap blijft de sector wel pleiten voor financiële steun.

De sector is blij met het gecontroleerd openen van het publiek leven. Na zes maanden van volledige sluiting krijgen de bedrijven in de markt van de ‘privé-feesten’ (communie - trouwfeest - verjaardag ) voor het eerst een reddingsboei toegegooid.

Deze privé-feesten mogen doorgaan mits het strikt gebruik van het horecaprotocol, en mits het door een professional georganiseerd wordt. De eventsector dankt de Nationale Veiligheidsraad voor het getoonde vertrouwen in de professionals van de eventsector. “Het is aan ons om dit vertrouwen niet te schaden en wij roepen bij deze iedereen op om het protocol strikt te volgen.”

De bestaande regelgeving voor alle andere types events blijft behouden op 200 personen indoor en 400 personen outdoor én lokale uitzonderingen blijven mogelijk mits toestemming via de burgemeesters en het CERM model. “Wij roepen de burgemeesters op tot constructief overleg met de uitbaters en organisatoren. Events zijn belangrijk voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie.”

Voor beurzen – die reeds sinds 1 september toegestaan zijn - blijft de regel van 1 bezoeker per 10m2 van toepassing. “We blijven aandringen op het vertrouwen in onze professionele organisatoren en een veilige verhoging van de capaciteiten in functie van de locaties. We onderschrijven de piste naar stabiliteit en voorspelbaarheid. Dat is voor onze sector van levensbelang. Herstellen is echter echt nog niet aan de orde.”

Financiële steun is en blijft een absolute noodzaak. Daarvoor zijn de beperkingen nog veel te groot, beperkingen die verdedigbaar zijn in het huidige kader. “Wij blijven beschikbaar voor constructief en structureel overleg met de experten van de kabinetten. Tot slot roepen we ook op om de 6 gouden regels strikt na te leven.”

Meer van ACC Belgium Febelux Becas BESA :