Associaties

Sep 18, 2021, 21:18
De sector is blij met het gecontroleerd openen van het publiek leven

De sector is blij met het gecontroleerd openen van het publiek leven

23 september 2020

Na 6 maanden van volledige sluiting krijgen de bedrijven in de markt van de ‘privé-feesten’(communie - trouwfeest - verjaardag ) voor het eerst een reddingsboei toegegooid.

Deze privé-feesten mogen doorgaan mits het strikt gebruik van het horecaprotocol, en mits hetdoor een professional georganiseerd wordt.

Namens de Belgian Event Alliance dankt de eventsector de Nationale Veiligheidsraad voor het getoonde vertrouwen in de professionals van de eventsector.

"Het is aan ons om dit vertrouwen niet te schaden en wij roepen bij deze iedereen op om het protocol strikt te volgen," legt Bruno Schaubroeck uit. "De bestaande regelgeving voor alle andere types events blijft behouden op 200 personenindoor en 400 personen outdoor én lokale uitzonderingen blijven mogelijk mits toestemmingvia de burgemeesters en het CERM model.Wij roepen de burgemeesters op tot constructief overleg met de uitbaters en organisatoren.Events zijn belangrijk voor het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie.Voor beurzen – die reeds sinds 1 september toegestaan zijn - blijft de regel van 1 bezoeker per10m² van toepassing.We blijven aandringen op het vertrouwen in onze professionele organisatoren en een veiligeverhoging van de capaciteiten in functie van de locaties.We onderschrijven de piste naar stabiliteit en voorspelbaarheid. Dat is voor onze sector vanlevensbelang. Herstellen is echter echt nog niet aan de orde. Financiële steun is en blijft een absolute noodzaak. Daarvoor zijn de beperkingen nog veel tegroot, beperkingen die verdedigbaar zijn in het huidige kader.Wij blijven beschikbaar voor constructief en structureel overleg met de experten van dekabinetten.Tot slot roepen we ook op om de 6 gouden regels strikt na te leven."

Meer van ACC Belgium Becas BESA Febelux :