Associaties

Nov 29, 2022, 19:03
Belangrijke nieuwe stap in dossier rond paritair comité

Belangrijke nieuwe stap in dossier rond paritair comité

03 november 2022

Het dossier van het eigen paritair comité voor de eventsector lijkt in een stroomversnelling te komen. De Werkgroep Paritair Comité – die van BESA naar de Event Confederation is verhuisd – heeft kunnen aantonen dat de confederatie representatief is voor de eventsector. De erkenning als een werkgeversorganisatie is een essentiële voorwaarde om een eigen PC te kunnen aanvragen.

Het eigen paritair comité, dat de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers (bijv. m.b.t. minimumlonen, flexibiliteit van arbeidsuren,…) vastlegt, is dus weer een stap dichterbij. Intussen werd samen met Deloitte in kaart gebracht hoe andere PC’s, die aanleunen bij de eventsector, dit alles hebben ingevuld.

De volgende stap is om aan een eigen invulling te gaan werken. De verschillende federaties van  de Event Confederation gaan aan de slag om de wensen van hun deel van de sector op te lijsten. Deze zullen vervolgens worden samengelegd om binnen de confederatie tot één voorstel te komen.

Meer informatie over het werk omtrent de eigen PC voor de event sector vindt u op de BESA-website.

Meer van BESA Event Confederation :