Event management

Oct 4, 2022, 6:44
“Structurele maatregelen om de sector terug op gang te trekken”

“Structurele maatregelen om de sector terug op gang te trekken”

08 april 2020

Als lid van de Corona Event Sector Taskforce kent Bruno Schaubroeck, tot voor kort CEO van We Make You Happy, momenteel bijzonder drukke dagen. Tussen de vele telefoontjes en videocalls door, gaf hij ons een stand van zaken omtrent de vragen die de sectorfederaties neerlegden bij de overheid.

De voorbije weken kondigden de Vlaamse en de Federale regering reeds enkele maatregelen (zoals tijdelijke werkloosheid, mogelijkheid tot uitstel van kredietaflossingen en een eenmalige compensatiepremie van 3000 euro bij omzetverlies) aan om de schade bij bedrijven te beperken. “De maatregelen die al genomen zijn, zijn goede maatregelen”, aldus Bruno Schaubroeck. “Voor bepaalde spelers betekent dit al een begin van een oplossing. Maar er is meer nodig. Onze sector is door deze crisis als allereerste stilgevallen, en we beseffen dat het nog een behoorlijke tijd zal duren vooraleer we weer operationeel zullen zijn. Daar moeten we realistisch in zijn. Daarom vragen we structurele maatregelen, waarmee we hopen de ganse sector terug te kunnen opstarten. Voor alle duidelijkheid: we vragen niet zomaar om geld. De overheid heeft bovendien het geld niet om dit probleem voor iedereen op te lossen. Maar ze kan ons wel op andere manieren helpen.”

Teams intact houden

De vragen van de sector werden gebundeld in een uitvoerig document, dat deze week aan de overheid werd overgemaakt en dat drie verschillende aspecten betreft. Een eerste is het personeel: “Events zijn een people business. De waarde van een eventkantoor of ander bedrijf in onze sector is vaak gelinkt aan het team. De overheid moet ons faciliteren om de bedrijven te laten voortbestaan en die teams te kunnen samenhouden. Daarom vragen we een uitbreiding van het systeem van technische werkloosheid, tot eind 2020 en eventueel nog langer. Want we zijn ervan overtuigd dat we nog een lange tijd nodig zullen hebben om de sector terug op volle snelheid te krijgen. Ook het systeem van terbeschikkingstelling willen we graag uitgebreid zien naar onze sector. Dit zou ervoor zorgen dat onze bedrijven onderling makkelijker personeel zouden kunnen uitwisselen om elkaars projecten te ondersteunen.”  

‘Al werkend’ de crisis bedwingen

Daarnaast wil de sector ook graag een reeks fiscale maatregelen geconcretiseerd zien. “We denken dat we via de fiscaliteit de brede sector opnieuw kunnen gaan dynamiseren. Als corporate klanten beseffen dat ze 100 of 120% aftrekbaarheid hebben bij het organiseren van een evenement voor hun personeel, dan is dat een hele goede incentive om terug mensen te gaan samenbrengen. Daarnaast geloven we ook dat onze sector geholpen kan worden door een Carry Back systeem (waarbij een fiscaal verlies van een boekjaar verrekend mag worden met de winst van voorafgaande boekjaren, nvdr.), dat in de landbouw wordt toegepast om mislukte seizoenen recht te trekken. Wij zijn eigenlijk ook een seizoenssector, met het voorjaar, de zomer en het najaar. Twee van die seizoenen zien wij nu al verloren gaan. Deze fiscale maatregelen zullen ons helpen om deze crisis ‘al werkend’ achter ons te laten.”

Het goede voorbeeld

In het derde luik richt de taskforce zich tot de overheid in haar rol als opdrachtgever. “De overheid is zelf een grote klant van de evenementensector. Het zou ons helpen dat zij het goede voorbeeld geven en een zeer proactieve houding aannemen. We vragen dan ook dat de geplande aanbestedingen zo snel mogelijk worden uitgeschreven, en dat lopende opdrachten zorgvuldig worden opgevolgd en afgehandeld.”

Sector terug op gang trekken

De Corona Event Sector Taskforce zal ook de komende weken bij de overheid blijven pleiten voor deze broodnodige maatregelen. “We beseffen dat de grote prioriteit van de overheid op dit ogenblik de gezondheidszorg is. Maar van zodra die onder controle is, moeten we onze sector zo snel mogelijk terug proberen op te starten Wij denken dat met de voorgestelde maatregelen de ganse sector terug aan de slag kan. We hebben onze vragen naar de overheid gebundeld in een zeer sterk document. Alle voorgestelde maatregelen zijn uitgebreid onderbouwd, zowel juridisch als op HR-vlak. We staan nu in nauw contact met de kabinetten, en blijven verder ijveren voor onze sector”, zo besluit Bruno Schaubroeck.

Volg het werk van de Corona Event Sector via accbelgium.maglr.com

Meer van ACC Belgium Febelux BESA Becas :