Associaties

Oct 4, 2022, 5:17
Nieuwe stap in de oprichting van het nieuwe paritaire comité voor de evenementensector

Nieuwe stap in de oprichting van het nieuwe paritaire comité voor de evenementensector

13 mei 2020

Op woensdag 15 april 2020 werden de handtekeningen gezet onder de statuten van het nieuwe “Confederation Events” (CE). Hiermee werd de oprichting van de vzw geregistreerd en bekrachtigd.

Deze confederatie overkoepelt vandaag 2 federaties die meer dan 300 leden federeert actief in de evenementensector :

* Besa : De Belgian Event Supplier Association, meer dan 200 leden vandaag,  werd in 2010 opgericht door enkele event toeleveranciers die door deze constante evolutie van de sector geconfronteerd worden met problemen waarvoor ze geen oplossing vonden : een onvol-doende en onduidelijke sociale regelgeving, een gebrek aan kwaliteitsnormen en - labels, een gebrekkige omkadering op vlak van opleidingen, de nieuwe Europese wetgeving, enz.

Het is op deze basis dat de doelstellingen van de federatie werden vastgelegd :

- Behartigen van de belangen van de evenement toeleveranciers

- Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector

- Nastreven van een kwaliteitslabel & Sociaal kader

- Communicatie en networking onder de leden bevorderen

 &

* Febelux : is de Belux-vakvereniging voor de Live Communication sector. Vandaag vertegenwoordigen ze meer dan 100 leden uit de beurzen-, congres- en eventsector: organisatoren van events, venues, standenbouwers, toeleveranciers en eventmanagers.

Febelux ondersteunt haar leden in België en Luxemburg op drie manieren:

- Promoten van beurzen, events en congressen van de leden in België en Luxemburg.

- Verdedigen van de belangen van leden door de academische en politieke wereld te informeren en te sensibiliseren. Waarbij uiteraard steeds rekening gehouden wordt met de mening van de leden, die actief kunnen deelnemen aan de verschillende werkgroepen.

- Ontmoetingen opzetten om kennis en ervaringen uit te wisselen tijdens heel wat netwerkopportuniteiten die georganiseerd worden.

Met de oprichting van deze confederatie zetten beide federaties een nieuwe belangrijke stap in de oprichting van het nieuwe Paritaire Comité voor de evenementensector. Het dossier dat zal ingediend worden bij de FOD Waso, ligt op tafel en is klaar om ingediend te worden door de CE, en dit begeleid door de expertise van Unizo.
Doel van de CE is om naast de sociale problematiek ook andere  initiatieven te ondersteunen.
Daarom al een eerste oproep naar collega eventfederaties om ons te vervoegen.

Volgende personen zullen zetelen in de CE :

Emile de Cartier, Voorzitter en Juul Van Gils - beide vertegenwoordigers voor Febelux

Tia Broodcoorens & Bart Van Den Daele, vertegenwoordigers voor BESA.

Meer informatie omtrent deze CE zal weldra volgen op de nieuwe website :  www.confederation-events.be

Meer van BESA Febelux :