Associaties

Sep 18, 2021, 22:27
Eventsector roept organisatoren op Covid maatregelen strikt op te volgen

Eventsector roept organisatoren op Covid maatregelen strikt op te volgen

15 juli 2020

Nadat afgelopen weekend op verschillende evenementen de coronamaatregelen niet werden nageleefd door het aanwezige publiek en na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om vandaag geen nieuwe versoepelingen aan te kondigen roept de Alliantie van Belgische Event Federaties (ACC Belgium, BESA, Becas/UPT) de brede eventsector op alle officiële voorwaarden inzake organisatie van evenementen strikt op te volgen en alle nodige maatregelen te treffen om COVID-veilige evenementen te organiseren. Alle organisatoren worden ook opgeroepen om gebruik te maken van het COVID Event Risk Model (CERM) om hun event op voorhand te scannen en het officiële eventprotocol na te leven. De sector engageert zich om constructief te blijven samenwerken met virologen, het GEES en de overheid om tegen 23 juli eindelijk een perspectief te kunnen bieden voor het najaar.

De Alliantie van Belgische Event Federaties begrijpt de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om in het belang van de volksgezondheid vandaag nog geen bijkomende versoepelingen aan te kondigen maar betreurt het feit dat er nog steeds geen perspectief is gegeven voor vakbeurzen, congressen, concertorganisatoren, en trouwfeesten. Omdat het strikt respecteren van de basisregels de enige mogelijkheid is om een verdere besmetting te voorkomen, roept de sector alle organisatoren op om alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen na te leven en betreurt dat tijdens een aantal recente evenementen de coronamaatregelen niet werden nageleefd.

Bruno Schaubroeck, woordvoerder van de Alliantie van Belgische Event Federaties:

Als professionele eventorganisatoren primeert de gezondheid van onze gasten, bezoekers, medewerkers en leveranciers. Daarom roepen we alle organisatoren op om in het belang van de publieke gezondheid het COVID Event Risk Model toe te passen en alle nodige maatregelen ook daadkrachtig toe te passen.”

“We wensen ons uitdrukkelijk te distantiëren van organisaties die de adviezen van het COVID Event Risk Model en het eventprotocol niet naleven. Willen we op korte en lange termijn mensen een veilige live beleving blijven aanbieden, is het belangrijk dat alle eventprofessionals (organisatoren, leveranciers, cateraars, artiesten) zich verantwoordelijk opstellen en de voorschriften strikt naleven”.

“We betreuren dat er nog steeds geen perspectief wordt gegeven voor de organisatie van beurzen zelfs onder strikte voorwaarden van hygiëne, veiligheid, registratie en crowd management terwijl grote winkelcentra al weken open zijn voor het grote publiek”.

“De sector blijft constructief samenwerken met virologen, het GEES en de overheid om tegen 23 juli eindelijk een perspectief te kunnen bieden aan de 80.000 medewerkers uit de evenementensector."

Ter herinnering: het Covid Event Risk Model dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor publieke evenementen. Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de online scan in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Sinds 1 juli zijn er al zo’n 14.200 evenementen gescand waarvan 62% een groen (= COVID-veilig) certificaat ontvangen.

Meer van ACC Belgium Febelux Becas BESA :