Event management

Oct 4, 2022, 6:08
Eerste overheidssteun voor eventsector (tenminste in Wallonië)

Eerste overheidssteun voor eventsector (tenminste in Wallonië)

27 maart 2020

Vanochtend heeft de Waalse overheid een verruiming aangekondigd van de vergoedingen aan bedrijven en zelfstandigen in bepaalde sectoren, waaronder ook (een deel van) de evenementensector. De Waalse regering biedt dus een antwoord op de verzoeken van de vier sectorfederaties, die zich hebben verenigd in de Corona Event Sector Taskforce.

De oproep van de evenementensector bleef in het zuiden van het land niet onopgemerkt. Na een sensibilisering door de 4 federaties verenigd in de Corona Event Sector Taskforce (cf. infra), kondigde de minister van Economie van de Waalse regering, Willy Borsus, een nieuwe reeks concrete steunmaatregelen aan.

"De Waalse regering heeft besloten een buitengewoon fonds van 233 miljoen euro op te richten om compensaties tot 5.000 euro te voorzien voor bedrijven en zelfstandigen die sterk worden getroffen door de sluitingen naar aanleiding van de strijd tegen het coronavirus", aldus Willy Borsus.

Voorwaarden

Bij het indienen van de aanvraag moeten bedrijven en zelfstandigen rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • Het moet gaan om een klein bedrijf of een zeer klein bedrijf, dat wil zeggen met minder dan 50 werknemers en met:
  • ofwel een jaaromzet van niet meer dan 10 miljoen euro;
  • ofwel een totaal van de jaarlijkse balans dat niet meer bedraagt ​​dan 10 miljoen euro;

en men moet voldoen aan het onafhankelijkheidscriterium zoals vastgelegd in het decreet.

 • Men moet actief zijn in een van de sectoren die als subsidiabel werden aangeduid, omdat ze verplicht werden om te sluiten:
  • Eet- en drinkgelegenheden (NACE-code 56)
  • Accommodatie (NACE-code 55)
  • De activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten (NACE-code 79)
  • Detailhandel (NACE-code 47 – uitgezonderd 47.20 en 47.73. De code 47.62 komt in aanmerking, behalve krantenwinkels)
  • Persoonlijke diensten (NACE-code 96)
 • Andere sectoren :
  • evenementensector (gedeeltelijk) (NACE-codes 8230, 74.109, 90.023, 77392, 77293)
  • toeristische attracties (artikel 110 van de Waalse toerismecode)
  • foorkramers (NACE-code 93211)
  • autocarondernemers (NACE-code 49390)
  • carwash (NACE-code 45206)
  • rijscholen (NACE-code 85531)

Antwoord

Minister Willy Borsus antwoordde de Taskforce in de volgende bewoordingen: "Ik heb uw schrijven met betrekking tot de situatie in de evenementensector ten gevolge van de crisis die we doormaken goed ontvangen. Ik heb er mijn volle aandacht aan besteed en ik dank u hiervoor.

Zoals u weet, ben ik samen met mijn collega's in de Waalse regering volledig gemobiliseerd om in de eerste plaats de gezondheidscrisis te beheersen. Tegelijkertijd willen we de sectoren, die worden getroffen door de maatregelen om deze pandemie te bestrijden, ten volle ondersteunen. Ik ben mij terdege bewust van het grote belang van de gevolgen van deze maatregelen voor uw sector.

Daarom heeft de regering besloten een buitengewoon crisisfonds van 100 miljoen euro te voorzien om de economische actoren, die volledig en / of gedeeltelijk zijn getroffen door de sluitingsmaatregelen van 12 maart, te helpen. We zijn momenteel in overleg en houden een dringende werkvergadering over de voorwaarden voor toekenning en uitkering van deze fondsen. We doen dit met een bijzondere aandacht voor efficiëntie, snelheid en administratieve vereenvoudiging.

Ik zal u zo snel mogelijk op de hoogte houden van de resultaten van deze bijeenkomst."

Het Waalse platform voor het indienen van een aanvraag werd vanochtend door de SPW Economie online gezet op het volgende adres: www.indemnitecovid.wallonie.be

Duitsland kondigde gisteren al een budget van 50 miljard euro aan om de artistieke en culturele sector te helpen. Onze redactie weet nog steeds niet of Brussel en Vlaanderen deze voorbeelden zullen volgen.

Klik hier om de voortgang van het werk van de Corona Event Sector Taskforce te volgen (in het Engels).

Meer van ACC Belgium Febelux BESA Becas :