Event management

Sep 28, 2020, 4:57
Evenementen zullen de kern vormen van het herstel

Evenementen zullen de kern vormen van het herstel

26 maart 2020

De eventwereld staat overal in Europa stil. Ook in Frankrijk, waar door de overheid naar de sector werd geluisterd. Een eerste stap. Maar de associaties gaan verder en benadrukken de cruciale rol die evenementen zullen spelen bij het herlanceren van de economie in het land. Een steunfonds voor iedereen en een herstelplan liggen op tafel. Een uiteenzetting van Bertrand Biard, voorzitter van Lévènement (het Franse equivalent van ACC Belgium) en medeoprichter van het evenementenbureau Manifestory (Parijs - Shanghai).

"De sector van de eventproductie, die nu helemaal door elkaar geschud is omwille van de coronacrisis, zal zijn rol spelen wanneer het moment van herstel is aangebroken. Op voorwaarde dat de bedrijven, die er vandaag deel van uitmaken, ondersteund worden."

"Sinds enkele weken heeft de evenementensector dagelijks te kampen gehad met moeilijke situaties, maar ook met moedige beslissingen om microvennootschappen, KMO's en hun teams te ondersteunen. Onze sector is geëngageerd en vastberaden. Ook zijn we steeds ons economisch en sociaal nut voor Frankrijk, zijn territoria en zijn bedrijven blijven benadrukken. Al deze beroepen zijn met elkaar verbonden. Er wordt niet gesproken van een uitvoerder en een klant, het gaat om een zeer complexe keten van onderaanneming met verschillende niveaus. We moeten deze ketting losmaken en ervoor zorgen dat niet alle schakels tegelijkertijd stilvallen."

Een sociale en economische rol

"Het doel is om de liquiditeitsposities te ondersteunen, want hierzonder zal een herstart onmogelijk zijn. Wij hebben echter een grote sociale en economische rol. Dit is de essentie van onze bedrijven: overheden, instellingen, bedrijven in staat stellen om hun doelgroepen aan te spreken en relaties op te bouwen. We moeten in leven en actief blijven, want er komt een volgende stap. We zijn nu volledig solidair in deze periode van gezondheidscrisis, maar we moeten ons voorbereiden om opnieuw te fungeren als schakel in de economische ketting."

"Onze bedrijven brengen mensen bij elkaar, brengen culturen samen, creëren engagement. Ze zullen essentieel zijn in de nasleep van deze crisis. De dag erna, wanneer we gewonnen hebben, moeten ze Franse bedrijven helpen zo snel mogelijk de weg naar groei terug te vinden, zowel in Frankrijk als internationaal."

"Hiervoor is er een principe van solidariteit nodig tussen bedrijven en adverteerders. Dit waarborgt de betekenis en het behoud van ieders activiteiten in de periode van herstel, zodra deze ongekende gezondheidscrisis achter de rug is. Want om op de afspraak te kunnen zijn, moeten we onze bedrijven en onze 335.000 banen kunnen behouden."

"De stem van de sector, die wordt vertolkt door de associatie Lévénement, wordt nu waargenomen door de overheid: Bruno Le Maire (Minister van Economie en Financiën), Muriel Pénicaud (Minister van Werk) en Agnès Pannier-Runacher (Staatssecretaris) hebben onze oproep beantwoord met politieke engagementen, die zeer welkom zijn: uitstel van sociale en fiscale bijdragen, bemiddeling, gedeeltelijke tewerkstelling, reglementaire en contractuele omkadering, verlaging van bepaalde kosten, en het rekening houden met de vele zelfstandigen die geen toegang hebben tot werkloosheidsvergoedingen. Deze maatregelen zijn fundamenteel, maar zullen niet toereikend zijn in het licht van de brutale crisis die onze sector treft."

Bijdragen aan de mobilisatie

"We zijn voorstanders van sociale en economische vitaliteit en we zijn ervan overtuigd dat het aangekondigde ondersteuningsfonds snel moet worden ingeschakeld om een ​​herstelplan te begeleiden. In dit kader wil onze sector zich scharen achter de oproep tot nationale mobilisatie, en dit aan de hand van twee voorstellen. Wat het steunfonds betreft, stellen wij voor om rondom de overheid actoren uit onze complexe en sterk met elkaar verbonden sector te verzamelen. Zo kan het fonds ingezet worden op bepaalde cruciale zenuwpunten binnen de hele sector. Wat het herstelplan betreft, willen wij de autoriteiten en betrokken partijen graag de kennis en vaardigheden van de bedrijfsleiders en professionals uit onze communicatiesector aanbieden, pro bono. Zij kunnen helpen door te adviseren, door werkgroepen te leiden, en door met creatieve, innovatieve en disruptieve ideeën te komen."

"Met deze voorstellen willen wij met onze vaardigheden bijdragen tot een snel herstel van ons land. Dit is de enige garantie voor een nieuwe toekomst voor onze bedrijven en onze 335.000 banen. De evenementensector zal, met de hele waardeketen die het vormt, een belangrijke speler zijn voor de terugkeer van live beleving, ontmoetingen, menselijke relaties en sociale banden na deze donkere en moeilijke periode die onze natie doormaakt."