Event Agencies

May 27, 2020, 7:54
The next step of teambuilding

The next step of teambuilding

08 juli 2019

Bedrijven zijn over het algemeen al heel vertrouwd met het concept van teambuilding. Een leuke dag of namiddag met collega’s, die de band binnen het team moet versterken. Maar men kan hier nog een stap verder in gaan, en zorgen voor een ROI die veel verder gaat dan een verbeterde groepssfeer. Teambuilding wordt dan teamtraining. Tijdens een presentatie in De Oude Vismijn te Gent, legden Johnny Machiels van Event Masters en coach Ben Willems uit wat bedrijven precies van een teamtraining mogen verwachten.

Event Masters wil volop inzetten op deze ‘next step of teambuilding’. Johnny Machiels legt uit: “Er zijn een aantal verschillen tussen een klassieke teambuilding en de teamtraining die wij gaan uitrollen. We vertrekken van een klassiek teambuildingconcept, maar we gaan daar veel meer mee doen. We gaan hier namelijk een echte ROI aan koppelen. Maar dat betekent niet dat een teamtraining per se saai hoeft te zijn. Het fun-aspect blijft aanwezig.”

Snapshot

Een teamtraining omvat in feite verschillende stappen. “De bedoeling is dat we een snapshot nemen van de energie van het team: hoe gaan teamleden zich bewegen ten opzichte van mekaar, ten opzichte van de leider van het team, en hoe gaan ze om met de opdrachten die wij aanreiken. We hebben een aantal observatoren rondlopen, en zij gaan live de verbale en non-verbale communicatie van de mensen observeren. Op basis daarvan beantwoorden ze een reeks vragen op hun iPad. Alle antwoorden/scores komen binnen op een centrale computer, en de hoofdcoach zal meteen na het evenement live feedback geven op een aantal vragen die significante resultaten hebben opgeleverd. Nadien wordt er ook een rapport geschreven waarin alle 35 vragen aan bod komen en waarin aangegeven wordt welk trainingstraject er aangewezen is.”

Coaching

De snapshot is dus het uitgangspunt voor een verdere training. “Dit kan een individuele coaching zijn, of naar het hele team toe. Wij zullen dit niet zelf doen als Event Masters. Wij behouden onze neutraliteit en wij werken daarom samen met een aantal partners uit de sector, gespecialiseerd in training en coaching. Wij hopen natuurlijk wel dat men achteraf terugkomt voor een nieuwe teamtraining, zodat we inderdaad kunnen zien of die ROI reëel is. We gaan kijken waar de energie van het team zat in het eerste evenement, en waar in het tweede evenement. Door beide snapshots te vergelijken, zien we waar er resultaten zijn geboekt.”

Van vertrouwen tot resultaat

De teamtrainingen die Event Masters organiseert zijn natuurlijk ook theoretisch onderbouwd. “Wij werken bijvoorbeeld met het model van de Amerikaanse coach Lencioni. Hij hanteert de piramide vertrouwen – conflict – betrokkenheid - verantwoordelijkheid – resultaat. De basis is vertrouwen. Vertrouwen kan je alleen maar opbouwen als de leider zichzelf kwetsbaar opstelt. Dan gaan anderen in die groep zich veel comfortabeler voelen om hun eigen mening te geven. Men moet net een positieve conflictsituatie opzoeken, waar iedereen zijn eigen ding kan vertellen. Als mensen zich inhouden, ga je nooit het beste uit het team kunnen halen. Wanneer de argumenten op tafel liggen kan er als team een keuze gemaakt worden. En eens die beslissing genomen is, moet iedereen de gekozen beslissing ook verdedigen. Als een collega zich hier niet aan houdt, dan moet die daarop aangesproken worden – dat is verantwoordelijkheid. Als deze vier onderlagen goed zitten, kan men een resultaat bereiken.”

Leiderschap van elkeen

Ook leiderschap speelt een belangrijke rol in een groep. “Leiderschap zorgt voor veiligheid”, vertelt Ben Willems. “Het creëert een bepaalde veiligheid waarbinnen vertrouwen – die onderste lijn van Lencioni – aanwezig kan zijn. Als er geen veiligheid is , kan er geen vertrouwen zijn. En als er geen vertrouwen is, kan er niet geleerd worden. En als er niet geleerd kan worden, dan kunnen we geen resultaten boeken. Die veiligheid, die vorm van leiderschap, dat heeft iedereen in zich. Het nieuwe leiderschap is een leiderschap van elkeen, situationeel gebonden, volgens wat zich voordoet op dat moment. En daarover gaat teamtraining: hoe pakken we het leiderschap op, hoe stappen we erin. Maar ook: wanneer stapt men eruit. Als natuurlijke leider van je team moet je je rol kunnen afstaan aan mensen die in een bepaalde situatie meer en betere informatie hebben.”


4 concrete teamtrainingconcepten

Tijdens de presentatie in Gent werden ook vier gebruiksklare teamtrainingconcepten voorgesteld.

“Building Blocks is een programma waarin een team in vier fases een totempaal gaat bouwen: de voeten, de benen, de vleugels en het hoofd. Vier teams roteren, zodat ze uiteindelijk samen de totempaal hebben gebouwd. Het leuke is dat deze activiteit ook nog eens gecombineerd wordt met virtual reality. We gaan dan kijken hoe teams reageren wanneer ze ineens een VR-bril toegestopt krijgen. Want niet iedereen voelt zich even comfortabel met die nieuwe technologie.”

“Building Bridges is een programma waarbij elk team een brug moet bouwen om zo één groot parcours te bekomen, waar een RC-auto over kan rijden. De moeilijkheid is dat je niet je eigen brug gaat bouwen, maar wel moet communiceren met een ander team dat met jouw instructies aan de slag moet.”

“Bij Painting Sport krijgt elk individu een vraag. Het antwoord hierop moet men vertalen naar vier eenvoudige tekeningen. De tweede individuele opdracht is om vanuit de vier tekeningen één synthesetekening te maken. Uiteindelijk gaat iedereen samen één teamsynthesetekening maken. Hier gaan we kijken hoe mensen vanuit het individu een bepaalde bijdrage gaan creëren en hoe ze hun eigen ideeën al dan niet doordrukken binnen het team.”

“Bij Beat The Box krijgt de groep een koffer met daarin vier andere koffers, voor vier teams. Het unieke is dat men er tijdens het spelen achter komt dat je het niet alleen kunt oplossen. Vanaf koffer 2 moet je sowieso gaan praten met een ander team, waardoor je de switch moet maken van competitief naar collaboratief. De verschillende koffers stimuleren ook elk een ander deel van het brein. Dus er zijn ook telkens andere mensen die er goed in zijn, wat zorgt voor nieuwe leiders.”

www.eventmasters.be

Meer van Event Masters :

Event Masters