Event technologies

Feb 16, 2019, 3:51
Aan de slag met GDPR binnen e-mailmarketing

Aan de slag met GDPR binnen e-mailmarketing

22 januari 2018

We moeten het niet meer vertellen, 25 mei 2018 is GDPR-day. Dat brengt ook heel wat veranderingen mee inzake e-mail marketing. In dit artikel geeft Flexmail aan hoe je je het beste voorbereidt op de nieuwe wetgeving.

Segmentatie

Om te beginnen zal  je vanuit één grote database moeten werken en daarop segmenteren.

“Met behulp van de segmentatie kun je een specifieke doelgroep filteren uit een bestaande (sub)lijst op basis van één of meerdere criteria. “

We spreken dan van een 360° view van je contact. Dat is een groot verschil met het “campagne-matig” denken. In het verleden verzamelde je alle potentiële geïnteresseerde contacten. Campagne weg en klaar. De GDPR geeft je echter de kans om deze strategie anders te bekijken.

Zo zal je alle informatie die je hebt van je contact rond interesses, adresgegevens, leeftijd, locatie, geslacht, … allemaal moeten laten terugkomen in één hoofdlijst. Deze informatie zal het contact altijd kunnen opvragen en moeten krijgen volgens de GDPR.

Op al deze info kan je dan segmenteren om zo segmenten te maken. Op die manier werk je niet meer campagne-based, maar contact-based.

360° view

Het voordeel van het werken met 1 lijst is dat je contacten daarin uniek zijn. De segmenten kan je dan zien als doelgroepen. Het zijn als het  ware dynamische filters op je hoofdlijst. Dat geeft je de kans om target groups aan te maken die geknipt zijn voor je campagne.

Door deze manier van werken zit alle info van een contact in één fiche en heb je een 360 ° view van het contact.

Opt-ins zijn belangrijk voor GDPR

We raden iedereen aan, zoals in een vorig artikel, gebruik te maken van een dubbele optin. Die optin is het bewijs dat de klant effectief je communicatie wil ontvangen. Voor bestaande klanten is dan misschien een reactiveringscampagne aan de orde.

Misschien schrik je daarvan en vrees je een vermindering in aantal ontvangers, maar er is ook een mooie kant aan het verhaal. De klanten die effectief blijven zijn meer geëngageerde contacten en zorgen daardoor voor een hogere click through ratio, openingsratio, … .

Voorbeeld van optin

Weet dat er ook zoiets bestaat als een “soft opt-in”. Hierbij ga je ervan uit dat contacten die op regelmatige basis engagement vertonen in je campagnes (openen, klikken, lezen) je communicatie relevant vinden en deze dus ook willen krijgen. Hier moet het duidelijk gaan om contacten uit je eigen database waar je op geregelde basis informatie naar stuurt over je eigen producten of diensten. Dit is dus niet van toepassing op communicatie of contacten van een derde partij!

Hoe dan ook is het van cruciaal belang dat de uitschrijfmogelijkheid in je communicatie ondubbelzinnig en duidelijk aanwezig is.

Ken je klant

Waarom deze reactivatie niet aangrijpen om de lezer te vragen naar zijn of haar voorkeuren?

Doordat het contact zijn eigen keuzes gaat maken ga je de content beter kunnen afstemmen op de noden-vragen-situatie van elke ontvanger. Wat op zijn beurt weer zal zorgen voor hogere ratio’s, meer waarheidsgetrouwe resultaten en betere conversies. Dubbele win dus!!

Deze voorkeuren moeten vrij gegeven zijn, dat wil zeggen dat de voorkeuren niet vooraf mogen aangevinkt zijn en dus volledig vrij door de klanten te geven. Je kan de klanten hier de keuze geven; blog, nieuwsbrief, product A, product B, enzovoort.

Propere database

Het contact dat duidelijk kiest om je mailings te blijven ontvangen sla je daarna op in een segment. Dat kan automatisch via workflows. Degene die niet reageren of negatief reageren kan je dan verwijderen uit je database. Zo schoon je als het ware je database op. Daarmee bekom je dus een relevante en waardevolle database.

Indien het contact opteert om geen mails meer te ontvangen kan je deze groep via een formulier vragen waarom. De feedback is waardevol omdat je deze tips vervolgens in de toekomst kan implementeren bij nieuwe contacten. Wanneer ze wél je communicatie willen blijven ontvangen kan je ze in een flow steken en marketing automation laten botvieren.

Een voorbeeld van de tekst voor je opt-in mail zou kunnen zijn:

Natuurlijk willen we onze communicatie naar jou zo relevant mogelijk maken. Daarvoor analyseren we je klikgedrag doorheen onze verschillende communicaties, om zo de content die je ontvangt verder te personaliseren.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende typen van e-mailcommunicatie die we aanbieden. Door een specifieke voorkeur aan te vinken zal je in de toekomst dit type communicatie ontvangen.

Wil je op een later moment je voorkeuren komen bijwerken? Dan vind je onderaan elk bericht dat wij sturen steeds een link naar deze pagina terug.

Toestemming

In je database moet je daarna de e-mail opt-in duidelijk bijhouden om de vrijgegeven toestemming te kunnen aantonen als dat nodig mocht zijn. We spreken dan over waar, wanneer en hoe deze opt-in verkregen is met daarnaast de status (ja of nee) en welke toestemming het contact gegeven heeft (blog, wekelijkse nieuwsbrief, … ). De wetgeving geeft de Europese burger daarbij ook het recht om deze opt-in in te trekken. Het moet dus steeds duidelijk zijn hoe het contact zich kan uitschrijven.

Time is of the essence

Tenslotte is het tijdstip van deze reactiveringscampagne niet onbelangrijk. De klok tikt genadeloos verder en tegen mei 2018 zullen inboxen uitpuilen met zulke berichten. Het is dus van het grootste belang zo snel mogelijk je contact te overtuigen om te blijven.

Ga je met bovenstaande aan de slag dan wordt GDPR geen bedreiging maar een opportuniteit! Je slapende contacten worden gereactiveerd en geven je bovendien extra info waarmee je aan de slag kan. Zij krijgen hierdoor enkel hyper relevante en gepersonaliseerde content. Een absolute win-win situatie!

(*) Dit artikel kan niet beschouwd worden als juridisch advies voor je bedrijf in het klaarmaken voor EU data privacy wetgeving zoals de GDPR. Wat het wel geeft is achtergrondinformatie om je de GDPR- wetgeving beter te doen begrijpen. Deze juridische informatie is niet hetzelfde als juridisch advies. We raden aan om een advocaat onder de arm te nemen voor je specifieke omstandigheden en om dit advies te interpreteren.

www.flexmail.be

Meer van Flexmail :