Event Agencies

Mar 26, 2023, 5:40
“Expertises samenbrengen om de klant een betere oplossing aan te bieden”

“Expertises samenbrengen om de klant een betere oplossing aan te bieden”

23 juli 2021

Heel wat bedrijven binnen de eventsector hebben het voorbije crisisjaar aangegrepen om aan introspectie te doen en zichzelf te gaan herdefiniëren. De resultaten van deze denkoefening worden nu her en der zichtbaar. Een mooi voorbeeld is de nieuwe samenwerking tussen de agentschappen Fast Forward en Butik. Onder de noemer ‘neXt’ bundelen ze de krachten om hun klanten een breder en completer verhaal te kunnen aanbieden. Zaakvoerders Pascal Cauwelier (Fast Forward Events) en Nico Ruell (Butik Agency) geven uitleg bij dit opvallende partnership.

“Al van voor de pandemie waren we met Fast Forward aan het nadenken over een volgende stap in onze ontwikkeling”, zo vertelt Pascal Cauwelier van Fast Forward. “We zijn heel sterk op evenementieel vlak, maar er worden ook steeds vaker andere expertises gevraagd. De vraag was wat we met die wensen wilden doen. We konden die expertises zelf in huis trachten te halen, of we konden op zoek gaan naar één of meerdere partners om deze expertises toch te kunnen aanbieden.”
Nico Ruell van Butik vult aan: “Ook wij kwamen tot de constatatie dat samenwerkingen kunnen zorgen voor een hefboom om tot betere oplossingen voor de klanten te komen. Met Butik kregen we steeds vaker evenementiële aanvragen. Maar wij zijn vooral gespecialiseerd in consumer experiences. Het was dus een logische keuze om die corporate experiences te gaan aanbieden via een partner. Met deze samenwerking willen dus eigenlijk meer all-round worden om de klant beter te servicen.”

Complementaire kwaliteiten

Dat Butik en Fast Forward elkaar in dit verhaal vonden, is allesbehalve toevallig. “We kennen mekaar al vele jaren”, vertelt Nico Ruell. “We weten heel goed wat we aan elkaar hebben, en wat elkaars sterktes zijn. Het is dus geen cold match. We geloven erin dat we een zeer goede samenwerking kunnen uitbouwen.” Pascal Cauwelier: “We zijn dan ook heel complementair als bedrijven. Butik staat meer voor de consumer experience, en wij voor de corporate experience. Bovendien hebben we ook dezelfde spirit, dezelfde ‘way of work’. Dat maakt dat we ook op dat vlak een zeer mooie match vormen.”
Nico Ruell: “We vinden elkaar in de creativiteit en het niveau van de uitvoering. Dat is iets wat beide bedrijven typeert. We gaan allebei tot het uiterste om de uitvoering tot in de puntjes te verzorgen, zoals we dat hebben voorgesteld aan de klant. Ik denk dat we in het verleden ook steeds een gezonde jaloezie naar elkaar toe hadden. Dat we naar elkaars projecten keken en moesten zeggen: ‘dat is eigenlijk toch goed gedaan’.”

“Ik denk dat we in het verleden een gezonde jaloezie naar elkaar toe hadden. Dat we naar elkaars projecten keken en moesten zeggen: ‘dat is eigenlijk toch goed gedaan’”

Partnership met de klant in plaats van one-shot

De knowhow van beide bedrijven wordt bovendien ook nog eens aangevuld door andere partners uit de BRANDBLOXX groep. Pascal Cauwelier: “Die groep omvat  nog andere communicatiebureaus, gespecialiseerd in bijvoorbeeld digitale oplossingen, employee engagement of employer branding. Dat zijn extra troeven die wij kunnen inzetten om er voor de klant een compleet verhaal van te maken.”
Nico Ruell: “Met al die expertise kan je bijvoorbeeld ook veel breder rond een event of een teambuilding gaan communiceren, zodat deelnemers vanaf de uitnodiging een totaalervaring aangeboden krijgen. Zo krijg je een opbouw naar de activiteit of het event, en een betere afsluiting. Zulke elementen toevoegen maakt het geheel alleen maar sterker, en ook interessanter voor het bedrijf. Zij vragen een evenement, maar zij krijgen eigenlijk veel meer: een volledige deelnemer-journey, waarmee je veel meer beleving kan creëren, over een veel langere periode. Kortom, een betere oplossing.”
Pascal Cauwelier: “Vroeger kwamen klanten bij Fast Forward voor een event of een teambuilding, etc., maar dat was dan vaak een losstaand verhaal. Nu willen we ook andere vragen van de klant kunnen beantwoorden. We willen niet op één evenement werken, maar we proberen de klant overtuigen om het ruimer te bekijken. Als een echte partner.”  

Agentschappen behouden hun identiteit

Ondanks de intense samenwerking blijven Fast Forward en Butik wel als aparte agentschappen werken. Pascal Cauwelier: “Beide bedrijven blijven hun eigen identiteit houden en hun eigen ding doen, maar we gaan wel werken met een gemeenschappelijke backoffice. HR, financieel, logistiek en planning gaan we samenbrengen en laten versmelten. Dat maakt het voor ons interessant, maar ook voor klanten. Op logistiek vlak bijvoorbeeld, zullen we zo beter en groter kunnen werken.”
Nico Ruell: “We behouden ook onze beide locaties, met Butik in Hemiksem bij Antwerpen, en Fast Forward in Gent. Maar we zullen wel op een eigentijdse en meer flexibele manier gaan werken. Mensen van Butik kunnen bijvoorbeeld in Gent gaan werken als ze daar een meeting hebben. Dat maakt alles een stuk aangenamer. Niemand verliest graag tijd in de auto en in de files.”

“We willen niet op één evenement werken, maar we proberen de klant overtuigen om het ruimer te bekijken. Als een echte partner.”

Klaar voor de nieuwe uitdagingen

Met dit nieuwe partnership lijken Fast Forward en Butik helemaal klaar voor de toekomst.
Pascal Cauwelier: “Ik denk dat onze sector terug zal opleven, maar dat er heel veel uitdagingen bij de klanten liggen. Het gebruik van internet, online bestellen, digitaal, thuiswerken… We zijn in een enorme evolutie terecht gekomen, die op veel verschillende vlakken zal inwerken op mensen, bedrijven en de maatschappij. Ik denk dat wij met onze agentschappen klanten kunnen  bijstaan in die evolutie. Niet met een eenmalig event of activatie, maar met een veel diepgaander verhaal. Het is onze rol om met klanten naar oplossingen te zoeken.”
Nico Ruell gaat verder: “De challenge voor de bedrijven is zeer groot. Maar wij willen die samen met hen aangaan. We hebben de afgelopen maanden bewezen dat wij met creatieve oplossingen kunnen komen. Fast Forward is als een van de eerste met een digitaal verhaal – Digital Meets Live - gekomen en ze zijn daar echt wel expert in geworden. En ook met Butik zijn wij meer experiences digitaal gaan aanbieden. Vroeger deden we live acties, en gingen we deze online amplificeren. Nu starten we de experience vanuit het digitale, en is het live stuk daar een uitloper van. Wij hebben de afgelopen periode als bedrijf dus goede oplossingen geboden. Wij hebben onze creativiteit bewezen, en dat willen we in de toekomst blijven doen. De challenge die er is bij onze klanten, willen we dus blijven aangaan, maar dan vanuit een veel sterker verhaal.”

Meer van fast forward Butik Agency :