Event Agencies

May 22, 2019, 0:57
VO Group behaalt zijn tweede ster als ‘ecodynamische onderneming’

VO Group behaalt zijn tweede ster als ‘ecodynamische onderneming’

24 juni 2016

Michel Culot, CEO van VO Group, heeft in naam van de communicatiegroep een tweede ster van het label ‘ecodynamische onderneming’  van Leefmilieu Brussel in ontvangst genomen. De prijzen werden uitgereikt door Céline Fremault, Brussels minister van Leefmilieu en Energie. De prijs is een beloning voor de inspanningen voor het milieu die het agentschap sinds 2012 levert.

In november 2015 kreeg VO Group, samen met de bedrijven die er deel van uitmaken

(Voice Agency, VO Event, VO Europe & DROH!ME), een tweede ster van het label ‘ecodynamische onderneming’ voor zijn milieubewuste aanpak. Dat label wil de Brusselse ondernemingen die kiezen voor een milieuvriendelijke interne werking erkennen en belonen. Op dit ogenblik zijn slechts een honderdtal bedrijven, waarvan minder dan 5 communicatieagentschappen, erkend als ‘tweesterrenbedrijven’.

De ambitie van VO Group: een duurzame kijk op communicatie ontwikkelen

Michel Culot, CEO van VO Group: “Bij VO Group en bij alle bedrijven die er deel van uitmaken, willen we milieuvriendelijkheid betrekken bij alle communicatieprojecten en –acties die ons agentschap uitwerkt. We zien milieubewustzijn eerder als een kans dan als een beperking.”

Die overtuiging vertaalt zich in een concreet en voortdurend engagement, maar er moeten natuurlijk ook resultaten volgen. Daarom heeft VO Group de ‘Green Wave’ bedacht, een systeem voor een milieuvriendelijk beheer dat voortdurend evolueert en zowel wordt toegepast op het vlak van de diensten die gemeenschappelijk zijn voor de hele groep als binnen de afzonderlijke bedrijven. Dat MVO-programma is een totaalpakket van acties die VO intern onderneemt om zijn impact op het milieu te verkleinen.

Op naar de derde ster!

De groep heeft zijn troeven nog niet allemaal uitgespeeld en zet zijn inspanningen voor het milieu actief en enthousiast verder om een derde ster te behalen, en wie weet ook andere Europese en internationale erkenningen op het vlak van leefmilieu, zoals ISO 14001 en EMAS.

Wie meer wil weten over het maatschappelijk verantwoord ondernemen en de milieuacties van VO Group kan terecht op de blog van de GREEN WAVE.

www.vo-event.be

Meer van vo event :