Event Agencies

Jan 22, 2022, 8:54
Vinciane Morel (VO Event) versterkt het vernieuwde CELEVAL

Vinciane Morel (VO Event) versterkt het vernieuwde CELEVAL

03 september 2020

De GEES, (Group van Experts belast met de Exit Strategie voor Covid-19) is opgedoekt en vervangen door een vernieuwde samenstelling van CELEVAL. Die zal de Nationale Veiligheidsraad adviseren op een veel breder terrein dan de virologische crisismaatregelen, met name: de impact van het virus op de bredere samenleving, de economie, het onderwijs, de ongelijkheid en het psychosociale welzijn.

Vinciane Morel werd naast Johnny Thijs als enige vertegenwoordiger uit de economische sector opgenomen in CELEVAL.

Vinciane is partner bij VO Event, lid van de Raad van Bestuur van ACC en FR-talig woordvoerder van de Belgian Alliance Event Federations, het verbond van de vakverenigingen die bij de start van de Corona-pandemie de handen in elkaar sloegen.

Vinciane ligt tevens mee aan de basis van de ontwikkeling en de verspreiding van het CERM (Covid Event Risk Model); een initiatief van ACC dat in de schoot van de Alliantie werd ontwikkeld ism Karel de Grote Hogeschool, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders om de volledige cultuur-, sport-, toerisme-, private en publieke eventsector Corona-vrij herop te starten.

Meer van vo event ACC Belgium :