Home

Jul 6, 2022, 2:52
Duurzaam organiseren of eerst goed feesten?

Duurzaam organiseren of eerst goed feesten?

woensdag, 23 februari 2022

Het duurzaam organiseren van vrijetijdsactiviteiten, culturele bijeenkomsten en andere types events: het lijkt vanzelfsprekend. In wiens missie staat duurzaamheid nog niet? Maar wie is er vandaag al écht mee bezig? En wat houdt veel bedrijven nog tegen om er vandaag al mee te starten? Christine Merckx, Hoofd expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool, geeft haar kijk op de situatie. "Laten we vooral samenwerken en leren van elkaar."

Pagina 8 van 186