Home

Nov 29, 2022, 19:19
ACC informeert opdrachtgevers over indexatie-intentie agentschappen

ACC informeert opdrachtgevers over indexatie-intentie agentschappen

donderdag, 20 oktober 2022

De nasleep van de Coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de imploderende energieprijzen, maken dat we in een nieuwe realiteit leven, waarin loonkosten en functioneringskosten, verbonden aan onroerend goed, huurtarieven, gas en elektriciteit, erg de hoogte in gaan. Uit een rondvraag onder de 195 ACC-leden blijkt dat slechts 17% van de agentschappen een indexatieclausule in het merendeel van hun contracten hebben voorzien. Deze bureaus zijn gerechtigd om beroep te doen op de prijsherzieningsclausules zoals geformuleerd in hun contract, om tegemoet te komen aan de inflatie. Voor zover die concreet kan worden aangetoond op basis van objectieve parameters en objectieve kosten.

Pagina 5 van 198