Home

Feb 20, 2019, 18:57
UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

dinsdag, 29 januari 2019

De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) publiceerde zijn charter ter bevordering van inclusie en diversiteit in de communicatie- en reclamecampagnes, maar ook in de teams die deze campagnes realiseren. Het charter, dat ook de steun van het acc geniet, formuleert ook enkele concrete adviezen om zijn doelstellingen te bereiken.

Pagina 5 van 85