Home

Feb 21, 2018, 8:14
Namen, gastronomie om de MICE-sector aan te trekken

Namen, gastronomie om de MICE-sector aan te trekken

maandag, 11 december 2017

Aan het einde van het jaar 2017, dat in het teken stond van ‘la Wallonie Gourmande’, heeft de Federatie Toerisme van de Provincie Namen, bij monde van zijn voorzitter Jean-Marc Van Espen, de sterke ambitie herhaald om van Namen de gastronomische hoofdstad van Wallonië te maken. Men kan hiervoor rekenen op een rijk en gediversifieerd aanbod, met een combinatie van sterrentafels en geliefkoosde restaurants.

Pagina 5 van 50