Home

Jun 19, 2019, 11:22
Jonge ondernemers bouwen voort op de knowhow van NewWorld

Jonge ondernemers bouwen voort op de knowhow van NewWorld

dinsdag, 30 april 2019

In 2017 kocht Wim Voss zijn geesteskind NewWorld terug van de internationale groep Dentsu Aegis. De activiteiten van het agentschap werden geleidelijk aan opgesplitst over verschillende entiteiten. Kleinere structuren die gekenmerkt worden door specialisatie en ondernemerschap. Maar ook ‘sharing’ een sleutelwoord: de verschillende entiteiten werken namelijk nauw samen door bepaalde middelen en diensten te delen. Maak kennis met de shopping mall van Wim Voss…

Overheidsopdrachten: ver-van-mijn-bed-show?

Overheidsopdrachten: ver-van-mijn-bed-show?

maandag, 29 april 2019

Bij de organisatie van events zijn heel vaak overheden of lokale besturen op een bepaalde manier betrokken. Ze stellen een site ter beschikking, leveren vergunningen af, treden op als één van de sponsors, etc. Waar men zich niet steeds van bewust is, is het feit dat overheden bij het sluiten van overeenkomsten veelal de regels inzake overheidsopdrachten moeten volgen. Ook zijn zij gehouden om het gelijkheidsbeginsel na te leven. Voor evenementen waarbij overheden betrokken zijn, vormt dit steeds een aandachtspunt!

Pagina 5 van 96