Home

Oct 27, 2020, 21:25
Vinciane Morel (VO Event) versterkt het vernieuwde CELEVAL

Vinciane Morel (VO Event) versterkt het vernieuwde CELEVAL

donderdag, 03 september 2020

De GEES, (Group van Experts belast met de Exit Strategie voor Covid-19) is opgedoekt en vervangen door een vernieuwde samenstelling van CELEVAL. Die zal de Nationale Veiligheidsraad adviseren op een veel breder terrein dan de virologische crisismaatregelen, met name: de impact van het virus op de bredere samenleving, de economie, het onderwijs, de ongelijkheid en het psychosociale welzijn.

Pagina 6 van 144