Home

Apr 23, 2019, 20:36
UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

UBA gaat voor niet-stereotiepe communicatie

dinsdag, 29 januari 2019

De Unie van Belgische Adverteerders (UBA) publiceerde zijn charter ter bevordering van inclusie en diversiteit in de communicatie- en reclamecampagnes, maar ook in de teams die deze campagnes realiseren. Het charter, dat ook de steun van het acc geniet, formuleert ook enkele concrete adviezen om zijn doelstellingen te bereiken.

Pagina 10 van 90