Home

Jul 30, 2021, 0:17
Event Confederation is Minister Van Peteghem en Febelfin erkentelijk voor hun daadkracht

Event Confederation is Minister Van Peteghem en Febelfin erkentelijk voor hun daadkracht

donderdag, 04 februari 2021

De bankendeal van december 2020 met verlenging tot einde maart 2021 was voor de evenementensector problematisch gezien het moratorium was beperkt tot 9 maanden. De Event Confederation is bijgevolg zeer verheugd dat deze beperking nu wordt aangepakt en dat de banken extra uitstel van kapitaalsaflossing voor ondernemingen mogelijk maken voor 6 extra maanden tot einde juni 2021.

Pagina 10 van 161