Home

Jan 22, 2022, 10:12
Enquête luchtkwaliteit in event venues

Enquête luchtkwaliteit in event venues

donderdag, 30 september 2021

In het kader van het dossier rond luchtkwaliteit, wil de Event Confederation onderbouwde informatie aanleveren aan het Corona-secretariaat over de huidige ventilatiesituatie in onze sector en de ventilatievoorzieningen in onze industrie. Wij zijn er immers van overtuigd dat onze sector niet kan werken onder de algemene normen in de maatschappij, daarvoor is onze industrie té divers qua activiteiten en té verschillend qua beleving.

Pagina 10 van 175