Event Agencies

Jun 22, 2021, 22:41
The Oval Office gaat UHasselt laten beleven

The Oval Office gaat UHasselt laten beleven

29 oktober 2020

The Oval Office is de komende vier jaar de vaste communicatiepartner van de Universiteit Hasselt. Het bureau zal de marketingstrategie van de universiteit begeleiden en interne en externe campagnes bedenken en uitrollen. Na een kandidaatstelling werden 4 bureaus geshortlist; uiteindelijk werd The Oval Office gekozen op basis van een experience-driven campagneconcept waarbij potentiële toekomstige studenten rechtstreeks aangesproken worden.

 

Strategische en creatieve communicatiepartner

The Oval Office zal advies geven over de communicatie- en de marketingstrategie en in nauw overleg met de verantwoordelijke teams bij UHasselt instaan voor de creatieve en productionele uitrol ervan. Het gaat dan onder meer over het opzetten en opvolgen van creatieve campagnes via traditionele media, social media en andere online kanalen, de creatie van brochures, (e-)mailings en publicaties. Maar ook over de productie van live experiences en het ondersteunen bij de organisatie van evenementen. 

Experience-driven aanpak

De selectie gebeurde op basis van een ontwerp voor een wervingscampagne voor nieuwe studenten. UHasselt koos voor de experience-driven aanpak van The Oval Office en het concept waarbij de potentiële toekomstige student gevraagd wordt wat hij of zij wilt. De jury was overtuigd van “de slogan en de visuele stijl die vele mogelijkheden biedt voor uitwerking op de verschillende communicatiedragers”. 

Meer van The Oval Office :