Event Agencies

Nov 27, 2021, 13:29
Maak kennis met Disinfect, de nieuwe spin-off van CityCubes

Maak kennis met Disinfect, de nieuwe spin-off van CityCubes

10 april 2020

Terwijl de eventsector is stilgevallen, is CityCubes niet bij de pakken blijven neerzitten. Integendeel. Het brand activation agency van Dieter Veulemans en Gil Dejonghe heeft snel geschakeld en zijn knowhow ingezet om tegemoet te komen aan de noden die zich momenteel aandienen. Het resultaat is Disinfect, een concept met verplaatsbare low budget-ontsmettingsunits, van Belgische makelij. 

Op 10 april werd de eerste Disinfect-containerunit geplaatst voor de klanten van de Brusselse Carrefour aan het Jordaanplein/Place Jourdan in de Europese wijk, symbolisch in het zicht van de Europese beleidsvoerders. Het gaat om een uniek en 100% Belgisch low budget-concept met een zeer korte productiecyclus dat zowel direct inzetbaar is in de publieke risicobeheersing van corona-besmetting, als bij de afbouw van de lockdown.

Disinfect is de kersverse spin-off van CityCubes, het brand activation agency van Dieter Veulemans en Gil Dejonghe. Veulemans verenigde voor dit project de 4 grootste decor- en standenbouwers van België. Dankzij de gezamenlijke knowhow en de productiecapaciteit in België zelf, kan dit consortium heel snel schakelen en op korte tijd voldoen aan elke vraag, zowel naar bemande desinfectie-containers als naar compactere, onbemande mobiele desinfectie-units. Zij kunnen uiteraard ook ingezet worden aan toegangen van andere warenhuizen, scholen, openbare gebouwen zonder bewaking, post-corona publieksevenementen, etc... 

Total solution provider

Disinfect positioneert zich hierbij als een ‘total solution provider’, met niet alleen de productie, levering en plaatsing van container (of mobiele unit), maar ook de bevoorrading van de producten zelf (hand-gel, ontsmettingsspray voor winkelkarren, gekalibreerde temperatuurmeters) én de bemanning van de balie (controle ingang). De container of mobiele unit kan desgevraagd ook gepersonaliseerd worden in de huisstijl van het bedrijf of instelling. Tenslotte kunnen ze zowel gekocht of gehuurd worden per maand.    

Voor een veilig gevoel

 “We hebben heel veel aandacht besteed aan het design van de containerunits die bezoekers of klanten op een sympathieke manier moeten onthalen en hen vooral een veiliger gevoel geven”, aldus Veulemans. De passageprocedure voor de containerunit verloopt alvast als volgt: klanten/bezoekers halen verplicht hun winkelkar; ze duwen de kar voorbij een wand van de containerunit die de hele kar met een spraybenevelaar ontsmet; ze houden hun handen voor een elektronisch oog, waarna een ontsmettingsspray uit de wand spuit om de handen te ontsmetten. Een baliemedewerker scant indien gewenst daarna de lichaamstemperatuur en indien OK mag de klant doorlopen met zijn winkelkar. Het concept verhoogt niet alleen de veiligheid, het laat ook meer sociale controle toe op hardnekkige foert-zeggers die niet altijd de juiste burgerzin/mentaliteit aan de dag leggen. 

Betaalbaar beheersinstrument

Door de specifieke aanpak zijn de verplaatsbare Disinfect-containerunits ook zeer betaalbaar. CityCubes recycleert immers voormalige zeecontainers uit de Antwerpse haven en laat ze door haar partners volledig opknappen en restylen tot een verplaatsbare low budget-ontsmettingsunit.  Afhankelijk van de verwachte publieksopkomst kunnen de Disinfect-containers op maat geleverd worden voor publiekspassages van 240, 480 of 960 personen per uur en per unit. Bij de mobiele units kunnen per uur en per unit 120 passanten aanschuiven die dan zelf hun lichaamstemperatuur scannen na ontsmetting van hun handen.

Jobopportuniteiten

“In deze tijden van hoge technische werkloosheid doen we niet alleen aan risicobeheersing maar creëren we terug werkgelegenheid”, vervolgt Veulemans. Niet alleen bij CityCubes en zijn 4 partners, maar ook voor de bemande balies van de containerunits die over het hele land zullen worden geleverd. “Voor die onthaalbalies mikken we vooral op jobstudenten (die deze zomer bijna nergens aan de slag kunnen) maar ook op alle geïnteresseerden die dergelijke job willen doen.

Inzetbaar op zeer korte termijn

De Carrefourwinkel in Brussel is het eerste pilootproject maar voor CityCubes kunnen de Disinfect-units op korte termijn ook ingezet worden in andere warenhuizen, in justitiegebouwen en andere openbare gebouwen (waar iedereen vrij rondloopt) zoals stations, luchthavens… en wellicht ook scholen, hogescholen en universiteiten. Voor openbare gebouwen geldt evenwel nog altijd de wet op de  openbare aanbesteding zodat overheden in principe niet kort op de bal kunnen spelen. “Maar eigenlijk zijn wij nu de enige aanbieder op de Belgische en zelfs Europese markt, dus vraag ik me af of het adagium ‘nood breekt wet’ hier niet kan worden toegepast”, aldus Veulemans.     

De corona-uitdaging

“Nu alles plat ligt, moesten we onszelf wel heruitvinden en snel schakelen”, zegt Veulemans. “We konden heus niet meer wachten op een vaccin dat pas in lente 2021 op de markt komt… Dit Disinfect-concept ligt dan ook in de lijn van wat CityCubes als brand activation agency in pre-coronatijden ook al deed. Namelijk het activeren en implementeren van originele, creatieve en innovatieve manieren om merken en events dynamisch in de kijker te zetten. Met als actieterrein: winkelstraten met veel (of juist te weinig) passage in grote en middelgrote steden, en sites waar grote publieksevenementen worden georganiseerd. “We hopen alvast dat we er ons eigen steentje toe bijdragen dat mensen terug de straat durven opgaan en voluit durven te leven”, besluit Dieter Veulemans.

Meer van City Cubes :