Associaties

May 27, 2020, 14:43
Belgische communicatiebureaus zien jaarlijkse winstdaling, maar positieve tendens in segment van eventbureaus

Belgische communicatiebureaus zien jaarlijkse winstdaling, maar positieve tendens in segment van eventbureaus

26 september 2019

ACC, de koepelvereniging van de communicatiebureaus in België, stelt vandaag de resultaten voor van de ACC Profitability Survey die de rentabiliteit van de sector in kaart brengt. Belangrijkste conclusie uit de survey is de achteruitgang van de winstmarges van Belgische communicatiebureaus.

Net zoals de vorige jaren daalde de PBT/income ratio, dit jaar van 13,1% naar 11,8%. Ter vergelijking: de sector kijkt terug op een initiële PBT/income ratio van 15%. Deze trend is te verklaren door een steeds complexer wordend speelveld dat bureaus verplicht zich aan te passen. Dit door onder meer schaarse en dus dure communicatie experten aan te werven. Daartegenover staat dat opdrachtgevers dit wel een evidentie vinden, maar niet bereid zijn hiervoor extra te betalen.

De belangrijkste conclusies op een rijtje:

  • De Bruto Marge van de communicatiebureaus stijgt met 3,7% tot 326.3 Mio€
  • Ze stellen 2.846 FTE medewerkers tewerk: een stijging van 2,9%
  • De Salary Cost groeit echter met 5,8% en zwelt aan van 60,6% tot 61,8% van de Bruto Marge
  • Daardoor zakt de winst naar 38.6 Mio€ (-2,4 Mio€) en de PBT/Income-ratio van 13,1% naar 11,8%

Johan Vandepoel, CEO van ACC : “De bureaus hebben zich aangepast aan de steeds complexer wordende communicatiecontext door de groei van de inkomsten te investeren in het aanwerven van nieuw talent. Maar de kost van dit talent is aanzienlijk toegenomen door de behoefte aan specialisering enerzijds en de schaarste anderzijds. Doordat opdrachtgevers niet bereid zijn hier proportioneel meer voor te betalen, worden de winsten van de creatieve bureaus jaar na jaar afgekalfd en staat de PBT/income ratio ook dit jaar nog meer onder druk. We komen op een punt waarop nog verder dalen niet langer wenselijk is. Wij roepen klanten-adverteerders op om in gesprek te gaan.”

Vinden we deze trends terug bij alle disciplines?

De Event bureaus noteren de sterkste stijging in Bruto Marge (+15%) en aantal FTE’s (+50) en zien hun PBT/Income ratio stijgen van 11,6% tot 12,7%.

Ook de PR bureaus zien hun Bruto Marge met 7,2% toenemen versus een Salary Cost stijging van 5,2% levert dat een PBT/Income ratio op van maar liefst 16% (versus 13,8%).

De Content Marketing bureaus daarentegen zien hun Bruto Marge slechts met 1% stijgen en kijken op tegen een Salary Cost toename van 5,4%, waardoor hun PBT/Income ratio zakt naar 9,9%.

*De Survey werd door 111 bedrijven ingevuld, waaronder enkele holdings die meerdere bureaus vertegenwoordigen: in totaal gaat het over 116 agentschappen.

Over de ACC Profitability Survey: 

De ACC Profitability Survey polst jaarlijks naar de rentabiliteit van de Belgische communicatiebureaus binnen de marketing- en communicatiesector. De online profitability survey 2018 werd dit jaar ingevuld door 116 bureaus.

ACC telt vandaag 130 leden. De grootste en meest representatieve communicatiebureaus in België zijn aangesloten bij ACC. Hiermee vertegenwoordigt de koepelvereniging zo’n 80% van de sector.

Meer van ACC Belgium :