Associaties

Nov 27, 2021, 12:59
ACC verwelkomt Sustainability Manager

ACC verwelkomt Sustainability Manager

20 oktober 2021

ACC Belgium kondigde deze week de toevoeging van een extra medewerker in het ACC team aan. Victor Buisseret werd bij de associatie aangesteld als Sustainability Manager.

Victor studeerde Green Management, Energy & CSR aan de Università Bocconi en volgde een opleiding B Leader. Daarna hielp hij bedrijven om zich op een zinvolle manier te ontwikkelen door te handelen 'as a force for good'. Hij was aan de slag bij bureaus in België en Frankrijk en is dus vertrouwd met de wereld van de communicatie. Als Impact Consultant bij Air hielp hij het bureau om een duurzame aanpak te hanteren voor haar interne en externe activiteiten.

Met de aanwerving van Victor, zet ACC een belangrijke stap vooruit in de aanpak van de maatschappelijke en ecologische problemen waarmee de leden onvermijdelijk worden geconfronteerd.

De creatieve sector vormt een schakel in een keten, die vandaag in twijfel wordt getrokken als het gaat om klimaat en samenleving. Alle ogen van de wereld zijn op ons gericht, we voelen de druk van klanten en consumenten.

Volgende maand roept ACC een nieuw Sustainability Expert Center in het leven, dat de activiteiten van zijn leden zal helpen verduurzamen. We staan immers met onze rug tegen de muur. Hoog tijd dus om onze activiteiten tegen het licht van de groeiende klimaat- en sociale crisis te houden en te zien in welke mate de sector in de nabije toekomst mee een oplossing kan vinden.

ACC ziet dit ook als een ongelooflijke buitenkans. Een buitenkans om sneller te evolueren naar een meer verantwoorde manier van consumeren en dus naar een meer verantwoorde toekomst.

Meer van ACC Belgium :