Event Agencies

Jan 20, 2019, 14:00
The Oval Office wint op alle institutionele fronten

The Oval Office wint op alle institutionele fronten

donderdag, 20 september 2018

Dit najaar zal The Oval Office creatieve campagnes uitrollen voor de Vlaamse overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid. Het live communicatiebureau won deze zomer aanbestedingen van het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen, de Gewestelijke Overheidsdienst equal.brussels en de FOD Economie. Het gaat telkens om informatie- en sensibiliseringscampagnes gericht op een breed en divers doelpubliek.

Push To Talk maakt kust trots op windenergie op zee

Push To Talk maakt kust trots op windenergie op zee

dinsdag, 18 september 2018

Push To Talk toert nog tot eind september – in opdracht van offshore windpark Norther - aan de kust met een promowagen om informatie te geven rond het project en rondom windenergie op zee. Met als slogan 'Proudly powered by wind' krijgen de bewoners, passanten en toeristen informatie over duurzame energie en hoe het windpark Norther zal worden opgebouwd. Daarnaast bedacht Push To Talk een preventiecampagne  om vissers en zeevarenden te wijzen op de diverse werken op zee die zullen gebeuren vanaf september.

The Oval Office gaat de BE-Alert Challenge aan

The Oval Office gaat de BE-Alert Challenge aan

woensdag, 12 september 2018

Vandaag zijn er al meer dan 420.000 registraties op BE-Alert, het alarmsysteem van het Crisiscentrum van de Federale Overheid. Wie zich registreerde, wil graag verwittigd worden bij een noodsituatie. Samen met The Oval Office gaat het crisiscentrum de uitdaging aan om tegen eind dit jaar meer dan 520.000 registraties van burgers te halen. De aanpak: een verrassende online campagne met Facebook bot en influencer marketing.

VO Event en VO Europe naar Toulouse voor het EuroScience Open Forum 2018

VO Event en VO Europe naar Toulouse voor het EuroScience Open Forum 2018

woensdag, 05 september 2018

Het tweejaarlijkse EuroScience Open Forum (ESOF), dat voor het eerst doorging in 2004 in München, brengt onderzoekers, uitvinders, zakenmensen en het grote publiek samen rond wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Het gaat om een evenement met internationale uitstraling waarvoor tussen 9 en 14 juli 2018 meer dan 4000 afgevaardigden uit 80 landen, meer dan 35.000 bezoekers en niet minder dan 400 journalisten naar Toulouse afzakten.

The Oval Office laat het publiek de kracht van offshore windenergie beleven

The Oval Office laat het publiek de kracht van offshore windenergie beleven

vrijdag, 24 augustus 2018

Het vijfde windmolenpark in de Belgische Noordzee is deze zomer elektriciteit beginnen te produceren. Hiermee is de kaap van stroomproductie voor 1 miljoen gezinnen overschreden. Om deze belangrijke mijlpaal te vieren en in de kijker te zetten, organiseerde The Oval Office voor het Belgian Offshore Platform een live communication beleving op het strand van Oostende: 15.000 papieren windmolentjes vormden samen het cijfer 1.000.000 en brachten offshore windenergie – die ver weg op zee geproduceerd wordt – voor een keer tot vlakbij de consument.

Pagina 6 van 53