Event Agencies

Jun 22, 2021, 22:16
Brussel Mobiliteit kiest The Oval Office voor communicatie over fietssnelweg

Brussel Mobiliteit kiest The Oval Office voor communicatie over fietssnelweg

04 juni 2020

De gewestelijke overheidsdienst Brussel Mobiliteit koos voor The Oval Office om alle communicatie binnen het project "Fietssnelweg Noord-Zuid" uit te rollen. 5 bureaus namen deel aan de aanbesteding. The Oval Office werkte een strategie en creatief concept uit voor een overkoepelende campagne en communicatie over de specifieke werven.

In de uitrol zullen online communicatie en digitale marketing gecombineerd worden met klassieke kanalen en live experiences, zodat er een echte dialoog kan ontstaan tussen de overheid en de burger.  

Brussel Mobiliteit koos voor het The Oval Office, omdat het in het concept en de keuze van de kanalen rekening hield met álle gebruikers van de route. Ook de aandacht voor community management en het meten en opvolgen van resultaten, werden door de jury geapprecieerd. 

Het project "Fietssnelweg Noord-Zuid" omvat meerdere infrastructuurwerkzaamheden om missing links van de fietsroute langs het kanaal Willebroek-Brussel-Charleroi aan te pakken en de kwaliteit van het pad te verbeteren. Het wordt gerealiseerd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

Meer van The Oval Office :