Associaties

Oct 2, 2023, 14:19
NEW ACC MatchMaker ™

NEW ACC MatchMaker ™

29 juni 2021

Sinds enkele jaren merken we een belangrijke trend dat meer en meer opdrachtgevers de bureaus, waarmee ze werken voor verschillende disciplines van de communicatiemix, laten samenwerken als één team (aka eco-system). Gaande van gezamenlijke briefings tot en met facturatie in sommige gevallen.

Soms draait dat goed uit; vaak botsen bureaus die gedwongen worden om samen te werken omdat ze niet dezelfde cultuur of waarden delen. Of omdat ze te weinig complementair zijn.

De Raad Van Bestuur van ACC heeft het initiatief genomen om een Agency MatchMaker™ te ontwikkelen, op basis van een vragenlijst die het profiel van elk van de ACC-leden bepaalt (MatchMaker Profile) en een algoritme dat aangeeft welke bureaus complementair zijn qua diensten maar ook samen door één deur kunnen qua profiel en cultuur (MatchMaker Engine).

Nadat een ACC-lid eenmalig zijn MatchMaker Profile heeft aangemaakt, zal de MatchMaker Engine het ACC-lid -  Tindergewijs – bureaus voorstellen waarmee het  occasioneel of structureel kan samenwerken. De enige voorwaarde is dat er voldoende bureaus (en dan vooral voldoende gespecialiseerde kleinere bureaus) hun MatchMaker Profile aanmaken. Met 155 leden, heeft de ACC alvast een goede basis daarvoor.

Al wat de ACC-leden hoeven te doen,  is hun MatchMaker Profile aanmaken via de volgende uiterst beveiligde link: MatchMaker Profile

En wie zijn Match gevonden heeft, dan vervolgens afspreken op de ACC PLAY LIVE Party in september, waar al de ACC- leden en hun medewerkers samen live de heropstart van de sector vieren. ACC-leden kunnen zich hiervoor trouwens nog voor inschrijven: YES, we’ll join ACC’s PLAY LIVE event .

Meer van ACC Belgium :