Associaties

Mar 31, 2020, 9:45
Nav het Coronavirus vraagt de eventsector duidelijke maatregelen aan overheid en proportionele beslissingen aan de bedrijfswereld

Nav het Coronavirus vraagt de eventsector duidelijke maatregelen aan overheid en proportionele beslissingen aan de bedrijfswereld

04 maart 2020

De 36 grootste eventbureaus, vertegenwoordigd door de Belgische koepelvereniging ACC, begrijpen de bezorgdheden inzake de verspreiding van het Coronavirus, maar vragen aan de bedrijfswereld en de overheid om gepaste maatregelen te nemen.

"De evenementensector ondergaat momenteel een groot aantal annuleringen. Deze mogen niet ingegeven zijn door paniek, maar moeten een gevolg zijn van objectieve en daadwerkelijke risicoberekeningen. Nog een groter aantal evenementen worden ‘on hold’ gezet, omdat niemand weet wat een juiste houding is tov de huidige toestand."

"Er is heel wat ophef rond de ziekte Covid 19. In een mum van tijd is de hele wereld gealarmeerd, maar niemand weet precies hoe ernstig de situatie precies is. Ondernemingen en officiële instellingen die van plan waren een evenement te organiseren weten niet welke houding aan te nemen, en worden hierin niet gesteund."

"Ondertussen nemen de eventbureaus op eigen initiatief een aantal praktische maatregelen, om de evenementen zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden maar ook dat gebeurt op basis van common sense, zonder specifieke richtlijnen."

"Tot op heden legt de overheid geen verbod op betreffende de organisatie van grote en kleine events, met of zonder publiek karakter. Maar om helderheid te scheppen bij de opdrachtgevers van events en hun ongerustheid te temperen, vraagt de ACC dat de overheid dringend een duidelijke richtlijn opstelt: zijn evenementen in de huidige situatie toegestaan of niet? Bovendien is het noodzakelijk een aantal concrete maatregelen uit te stippelen die aangeven tot welke omvang en in welke condities evenementen of bijeenkomsten worden toegestaan of verboden."

"De ACC begrijpt de algemene bezorgdheid, maar dringt er bij de overheid op aan om enerzijds het gevaar te herleiden tot haar werkelijke proportie en de bedrijfswereld gerust te stellen. Anderzijds zijn er ook compenserende maatregelen nodig, zoals tijdelijke werkloosheid, die de toenemende schade aan de eventsector moeten compenseren."

"Aan de bedrijfswereld vraagt ACC om geen eenzijdige beslissingen te nemen, maar om de nodige maatregelen te bespreken met hun eventbureau en het advies van de Belgische overheid op te volgen via de informatiepagina van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/professionals"

Bert Knuts, Voorzitter Expert Center Event Marketing ACC
Johan Vandepoel, CEO ACC                                                  

 

Meer van ACC Belgium :