Vaste & tijdelijke locaties

May 26, 2020, 19:26
Brussels Expo installeert kiemdodend luchtzuiveringssysteem

Brussels Expo installeert kiemdodend luchtzuiveringssysteem

27 april 2020

Heel de site van Brussels Expo, goed voor 120.000 m², zal vanaf juni 2020 uitgerust zijn met UV-C-zuiveringsinstallaties. Deze systemen, die ook gebruikt worden in ziekenhuizen, zijn heel doeltreffend tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.

Een uitzonderlijke crisis vraagt om uitzonderlijke middelen... Om het enorme economische gat te vullen dat de coronacrisis sloeg en de ruim 80.000 personen die in de eventsector werken de kans te bieden zich weer in de strijd te gooien, pakt BRUSSELS EXPO uit met een opmerkelijk initiatief.

«Wij hebben besloten al onze ruimten uit te rusten met een nieuwe technologie die ziektekiemen kan doden, legt CEO van Brussels Expo Denis Delforge uit. Met die beslissing gaan we een verbintenis van formaat aan: de eventsector, die al sinds 19 maart volledig stilligt, heropstarten en zorgen voor optimale gezondheidsomstandigheden voor onze klanten, exposanten, bezoekers, leveranciers, partners en werknemers.)

Van de tentoonstellingshallen tot Paleis 12, van de vergaderzalen en kantoren tot de inkomhallen, de backstage en de toiletten... heel Brussels Expo zal vanaf juni 2020 uitgerust zijn met UV-C-zuiveringsinstallaties die heel doeltreffend zijn tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën.

UV-C-straling wordt gebruikt om ziekenhuiskamers, operatiekwartieren, ziekenwagens en het openbaar vervoer te ontsmetten en zo onder meer COVID-19 te bestrijden. De bestelde installaties gebruiken een combinatie van technologieën die het mogelijk maakt ze in te zetten waar publiek aanwezig is. De omsloten UV-C lampen bevatten TiO2-katalysatorplaten en brengen een kiemdodende straling voort dankzij een fotokatalytische oxidatiereactie. Dit doeltreffende procedé doodt de ziekteverwekkende elementen, virussen en bacteriën in de lucht en op oppervlakken. Die voorzorgsmaatregel versterkt de maatregelen die verplicht zijn voor de sector (het gebruik van mondmaskers, ontsmettingsgel, de beperking en organisatie van bezoekersstromen enz.).

Met deze proactieve maatregel werpt BRUSSELS EXPO zich als Belgisch marktleider inzake tentoonstellingsruimte op als pionier en plaatst zich in polepositie voor de aangekondigde heropstart.

Meer van Brussels Expo :