Associaties

Sep 18, 2021, 21:33
Eventsector vogelvrij verklaard

Eventsector vogelvrij verklaard

09 december 2020

De eventsector was al veel langer vragende partij voor een verlenging van de bankendeal.De eventsector was al veel langer vragende partij voor een verlenging van de bankendeal. Kredieten kunnen nu tot 5 jaar uitgebreid worden met waarborg van de overheid.Een duidelijke, goede en noodzakelijke stap voor onze zwaar getroffen sector.

Voor onze sector is het einde van moratorium van de kapitaalaflossing echter een vogelvrijverklaring.Voor onze sector is het einde van moratorium van de kapitaalaflossing echter een vogelvrijverklaring.

Het moratorium wordt verlengd met 3 maand tot eind maart 2021, maar er is een limietvan 9 maanden. Doordat onze sector reeds van midden maart geen enkele Euro omzet meer heeftkunnen boeken, zijn veel bedrijven eind december reeds aan de limiet van deze 9 maanden.

Deze limiet is opgelegd door de EBA en dient de Belgische overheid na te leven, maar dezeverklaart onze eventondernemers vogelvrij. De banken hebben de sleutel in handen.Indien er niet over aanvaardbare waarborgen gesproken wordt zal het domino-effect enorm zijn.Bedrijven zullen elkaar meesleuren in hun faillissement.Een moratorium op maat van de ondernemer, vaak al jaren klant bij de bank, is toegestaan en isten zeerste noodzakelijk. Bedrijfsleiders dienen vandaag nog met hun bankier aan tafel teschuiven om hun dossier grondig uit te werken.

Schaubroeck: "Febelfin engageert zich om te kijken naar de gezonde bedrijven van februari 2020 enniet naar de actuele moeilijke situatie waar eventbedrijven zich in vinden. Wij roepen de bankiers opdit waar te maken in de gesprekken die zij aan zullen gaan met de individuele event-ondernemer."

Event Confederation wil de banken zeer uitdrukkelijk op hun maatschappelijkeverantwoordelijkheid wijzen. De banken willen het op individuele basis, het is nu aan de bankenom te tonen dat ze dat vertrouwen waard zijn. Events worden door de bancaire sector vaak ingezetvoor de ondersteuning van hun imago of klantenrelaties. Nu rekenen wij op hen voor deze – precovid kerngezonde - sector te redden.

"Wij roepen de Belgische regering en meer bepaald Premier De Croo & Minister Vincent VanPeteghem op om onze sector én de banken samen aan tafel te zetten voor een verdere structureleoplossing," luidt het.

Meer van ACC Belgium :