Associaties

Sep 30, 2020, 22:45
Visienota “WE ARE TRANSFORMERS”

Visienota “WE ARE TRANSFORMERS”

03 februari 2020

Aan het begin van een nieuw jaar houdt ACC er aan– als koepelvereniging van de Belgische communicatiebureaus - even stil te staan bij wat er allemaal op de creatieve bureaus afkomt. En hoe haar leden daar als ‘captains of industry’ optimaal op kunnen inspelen om zo relevant mogelijk te blijven voor hun klanten en consumenten.

Het is in die optiek dat Marc Fauconnier, de nieuwe Voorzitter van ACC, zijn visie op de toekomst van de creatieve sector heeft uitgeschreven in de bijgevoegde nota “WE ARE TRANSFORMERS” en dat de Raad van Bestuur van ACC hem daarin bijtreedt.

We hopen dat deze nota u zal inspireren en dat u ze ruime aandacht zal geven in uw berichtgeving.

Meer van ACC Belgium :