Audiovisueel

Jul 18, 2019, 9:28
ADC brengt zijn deskundigheid naar Square

ADC brengt zijn deskundigheid naar Square

10 november 2015

Van 12 tot 16 september laatstleden, was ADC Production aanwezig in de zalen van Square Brussels, het voormalige Congrespaleis van Brussel, alsook in het Bozar museum, voor het verzorgen van het video-, geluids- en verlichtingsluik van het jaarlijkse congres van ESOT, de European Society for Organ Transplantation.

"Voor dit hoogwaardig medisch congres, gewijd aan de transplantatie van organen, lag de voornaamste complexiteit bij het grote aantal zalen. Het ging hier om zes zalen, verdeeld over Square Brussels en de Bozar, die gelijktijdig gebruikt werden. We moesten dus op verschillende vlakken tussenkomen met complexe opstellingen, die een combinatie vormden van verschillende bronnen, live streaming, en de tussenkomsten van verschillende sprekers. Om dit alles te bewerkstelligen, hebben we 12 Tri DLP Christie projectoren tussen 12 en 22.000 lumen ingezet, alsook beheersystemen zoals Spyder en Analog Way. Daarnaast hebben we ons ook nog ontfermd over de verlichting en het geluid in de zalen."

"Dankzij onze perfecte kennis van Square Brussels, werd het ESOT Congres een groot succes voor de 1.800 deelnemers", zo besluit Daniel Van Ruyssevelt van ADC Production.

www.adcprod.be

Meer van ADC Production :