Vaste & tijdelijke locaties

Jun 6, 2023, 8:45
De duurzame visie van Konligo

De duurzame visie van Konligo

23 maart 2023

Het jonge bedrijf Konligo levert tijdelijke structuren op maat voor events. De modulaire schaartechnologie waarop het systeem gebaseerd is, past binnen een sterk onderbouwde filosofie omtrent duurzaamheid, die Konligo als leidraad hanteert.

“Het grootste probleem in de hedendaagse economie is dat de negatieve gevolgen van ons gedrag worden afgeschoven op de maatschappij en het klimaat”, aldus Tijs De Geyndt van Konligo. “Daarom wilden wij een product ontwerpen dat zoveel mogelijk hergebruikt kan worden. Dat vertaalde zich in onze beam, het basiselement van het Konligo-systeem. Het feit dat onze structuren modulair zijn opgebouwd, geeft ons niet enkel oneindig veel mogelijkheden, het betekent ook dat wanneer één beam gebroken is, we deze gewoon kunnen vervangen.”

Iteratief proces

Op dit moment gebruiken de structuren van Konligo tot 80% gerecycleerd aluminium. “Dat laatste stukje is voorlopig nog nodig om de hoogwaardigheid te kunnen garanderen. De perfecte oplossing bestaat (nog) niet. Maar dat mag ons er niet van weerhouden om er wel naar op zoek te gaan. Het is een iteratief proces waarbij we kunnen zeggen: dit kunnen we nu al. We willen graag naar 100% gerecycleerd aluminium evolueren, en daar zijn ook heel wat knappe koppen druk mee bezig. Maar intussen zoeken wij nog naar andere manieren om ons productieproces zo duurzaam mogelijk te maken.”

Duurzaamheid op alle niveaus    

Konligo tracht haar materiaal en grondstoffen zo lokaal mogelijk te vinden. “Op die manier willen we kijken naar de verschillende aspecten van het productieproces. Eerst gaan we op zoek rondom Brussel, dan in België en pas daarna is het de beurt aan Europa. Het gaat ons dus niet om de goedkoopste oplossing. Wel integendeel. Het klopt dat onze instapprijs hierdoor wat duurder is, maar daar staat ook iets tegenover: onze grootste structuur kan je perfect in minder dan tien minuten opzetten. En dat met slechts twee personen! Omdat de structuren plooibaar zijn, nemen ze in geplooide vorm weinig plek in en ook transportkosten worden gedrukt, door het relatief lage gewicht. Als je rekening houdt met al deze elementen, dan is investeren in een Konligo structuur niet noodzakelijk duurder.

Naar circulariteit

Op termijn wil Konligo ook structuren gaan terugnemen. “Die kunnen we dan op een andere manier in elkaar zetten, en vervolgens terug aan de klant geven. Zo zorg je ervoor dat je de elementen en de productiekost zoveel mogelijk laat renderen en ontstaat er een circulaire manier van werken. Door hier heel open over te communiceren merken we dat we ook toeleveranciers kunnen motiveren om mee te gaan in deze nieuwe logica. Het ziet ernaar uit dat de Europese wetgeving in deze richting zal evolueren, wat maakt dat wij als bedrijf dus futureproof zijn.”

Mensen kansen geven

Ook de sociale component van duurzaamheid komt bij Konligo aan bod. “Menselijkheid staat bij ons centraal: mensen dezelfde kansen geven als die die je zelf kreeg: what’s not to like? Inclusie is voor ons heel belangrijk. Als mensen iets doen omdat ze overtuigd zijn dat wat ze doen een verschil maakt, dan zetten ze zich des te harder in! Als je die goesting kan overbrengen aan mensen die zich uitgesloten voelen… Die verantwoordelijkheid nemen we graag op aan de hand van verschillende projecten. De maquettes die wij gebruiken om ons product te pitchen, worden gemaakt in de gevangenis van Sint-Gillis. Daarnaast werken we ook samen met vzw Salto, een organisatie die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt helpt. Zij helpen ons met de assemblage van het product. Op die manier doen mensen arbeidservaring op, wat zorgt voor verbinding. En laat dat nu net de oorsprong zijn van het woord Konligo, dat ‘verbinding’ betekent in het Esperanto”, besluit Tijs De Geyndt.

Meer van Konligo :