Event management

Jul 6, 2020, 2:21
Tweedederde van het bezoekersaantal als minimum om te overleven

Tweedederde van het bezoekersaantal als minimum om te overleven

28 juni 2020

Begin juni organiseerde het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) op initiatief van Experience Magazine, de Alliantie van Belgische Event Federaties, FmiV, Toerisme Vlaanderen en EventFlanders een tweede nationale bevraging omtrent de impact van de coronacrisis op de eventsector. Hieruit blijkt dat de sector zich creatief toon en zich voorbereidt op events met minder publiek en een hogere kost.

De eventsector maakt de balans op na drie maanden coronacrisis en kijkt de toekomst somber tegemoet. Eventorganisatoren kunnen hun activiteiten enkel herstarten wanneer ze nog minstens twee derde van het bezoekersaantal kunnen en mogen bereiken. Tot dat aantal is het voor hen financieel haalbaar.

Eventorganisaties bereiden zich voor op minder bezoekers en meer kosten. Onderzoeker Joris Verhulst legt uit: “De eventsector kan en wil ook leven met maximum een derde minder bezoekers. Minder bezoekers betekent minder inkomsten. Bovendien verwachten ze 25% meer kosten om een gemiddeld event te verzorgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over kosten en investeringen om de veiligheid en hygiëne te garanderen.”

Eventsector = flexibele sector

Maar liefst zeven organisatoren op tien zijn creatief aan de slag om toch events te kunnen organiseren die zo ‘corona proof’ mogelijk zijn. Ze ontwikkelen nieuwe type events, denk bijvoorbeeld aan de vele drive-in formules. Bij de toeleveranciers van events gaat het om vier op de tien die bezig zijn met nieuwe diensten. Bijvoorbeeld het bedenken en ontwikkelen van units voor scholen waar jongeren hun handen kunnen wassen. Het onderzoek toont aan dat heel wat organisaties investeringen doen en activiteiten ondernemen om tegemoet te komen aan de vele coronamaatregelen.

Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum Publieke Impact, legt uit: “De cijfers tonen een flexibele sector die zich op een creatieve en duurzame manier blijft aanpassen aan een nieuwe realiteit. Die creativiteit en flexibiliteit is ook nodig om deze moeilijke tijd te kunnen overleven. Vele organisaties zijn dus wel degelijk actief bezig. Al is het wel zorgwekkend dat vier toeleveranciers op de tien geen activiteiten hebben momenteel.”

De bevraging

Begin juni vulde meer dan 12% van alle event professionals in België de enquête in.

Het gaat om organisaties die voor meer dan 50% van hun omzet professioneel betrokken zijn bij of actief zijn in de organisatie van events, conferenties, beurzen, festival, incentives en/of meetings.

Deze enquête kadert in een reeks bevragingen. In maart werd de eventsector een eerste keer bevraagd. Deze enquête in juni is de tweede. In september en december van dit jaar wordt de sector opnieuw bevraagd. Het doel is de impact van de coronacrisis op de eventsector te monitoren, nu en in de toekomst.