Event management

May 26, 2020, 19:01
Corona Eventsector Taskforce overhandigt stevig dossier aan de overheden

Corona Eventsector Taskforce overhandigt stevig dossier aan de overheden

28 april 2020

De Corona Eventsector Taskforce blijft ijverig verderwerken om gerichte steunmaatregelen voor de eventsector te verkrijgen. De bevoegde overheden ontvingen een uitgebreid dossier met daarin een goed onderbouwd voorstel vanwege de sector.  

De taskforce vraagt in het dossier 4 soorten maatregelen:
1) Maatregelen op personeelsvlak: Bescherming van het menselijk kapitaal van de bedrijven
2) Maatregelen op Fiscaal vlak
3) Relance-maatregelen
4) Maatregelen specifiek voor de freelancer

Het volledige dossier met de vragen van de Corona Eventsector Taskforce kunt u hier raadplegen.

Download bijlagen: