Event management

May 27, 2020, 6:49
Ronde tafel: De vele uitdagingen voor de Belgische hostess agencies (deel 2)

Ronde tafel: De vele uitdagingen voor de Belgische hostess agencies (deel 2)

24 mei 2019

Hostessenagentschappen vormen een onmisbare schakel tussen een merk en het personeel dat tijdens een evenement dit merk vertegenwoordigt. Met hun kennis en ervaring staan ze de klant bij om ervoor te zorgen dat de juiste mensen worden ingezet en dat zij zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Onthaal, badging, vestiaire,… voor elke opdracht bieden de hostessenagentschappen een gepaste oplossing aan. Deel 2 van het verslag van ons rondetafelgesprek met de sector.

Caroline Van Keymeulen (Agence C), Saskia Lenssens (Beautify), Marie Catherine Devillé (Challenge MC), Michel Devillé (Challenge MC), Rebekka Spelt (Exception2), Olivier Saverys (MaisonRouge), Alexandre Englebert (Proteine) en Peter Desart (The Frontline Company) namen plaats aan onze gesprekstafel, die stond opgesteld in Technopolis Mechelen. 

Interim of PC 200?

Ook voor hostessenagentschappen is het statutaire verhaal allesbehalve een lachertje: een onduidelijk wettelijk kader dat voor interpretatie vatbaar is, en paritaire comités die helemaal niet zijn afgestemd op de realiteit van het beroep. De meeste hostessenagentschappen hanteren vandaag PC 200, maar deze cao heeft zo zijn beperkingen die voor de typische Belgische grijze zone zorgt. Enkele van de agentschappen rond onze tafel werken met een licentie van interimkantoor. Deze keuze werd gemaakt om op wettelijk vlak helemaal in orde te zijn voor een specifiek soort opdrachten, waarbij er geen verantwoordelijke mee ter plaatse gaat. Zo’n licentieaanvraag is een investering en moet – België blijft ten slotte België – apart gebeuren voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar deze interimoplossing is bijzonder complex in vergelijking met het PC 200. Bovendien moet een agentschap ook zijn hele IT-systeem hierop afstemmen. Ook op vlak van cashflow is het geen evidentie, omdat er gewerkt wordt met wekelijkse betalingen, waardoor het agentschap dus eigenlijk als bank fungeert.

Vraag naar een realistisch wettelijk kader

De sector is dus meer dan ooit vragende partij voor een PC en cao die zijn aangepast aan de realiteit van de evenementenindustrie. Enkele aanwezige agentschappen verklaren zich dan ook bereid om de nek uit te steken om hieraan te werken. Andere aanwezigen geven aan dat hierrond in het verleden ook al initiatieven zijn geweest, maar dat deze tot weinig concreet hebben geleid. Momenteel is BESA actief bezig rondom dit thema, en er werd hiervoor ook de nodige juridische ondersteuning onder de arm genomen. De hostessenagentschappen juichen deze demarche toe, maar ze vragen wel dat de hele sector hiervan op de hoogte zou worden gehouden. Enkel op die manier kan men samen zwaarder doorwegen op het beleid.

Agentschap als betrouwbare partner

De investeringskost om een hostessenagentschap op te starten is relatief laag, wat maakt dat velen er zich aan wagen en er dus heel wat kleine bureaus op de markt opduiken. Regelmatig hanteren zij uurtarieven die wenkbrauwen doen fronsen. Toch hebben de gevestigde agentschappen aan onze tafel geen angst voor deze concurrentie. De prijspolitiek van deze nieuwe spelers keert zich vaak snel tegen hen, en wanneer de eerste grotere kosten zich aandienen, geraken ze in de problemen. Grotere agentschappen hebben misschien een hogere werkingskost, maar ze hebben daarentegen wel enkele belangrijke troeven in handen, zoals een uitgebreide screening van de mensen die voor hen werken, een heel pak expertise, en de mogelijkheid om hun klanten uit de nood te helpen met bijvoorbeeld een last-minute vervanging. Ze beschikken namelijk over een ruime database van snel inzetbare krachten.

Niet te onderschatten

De professionals rond onze tafel benadrukken dat het werk van hosts en hostessen niet onderschat mag worden. Zeker in ons land, waar twee- en zelfs drietaligheid vaak een minimumvereiste is. In deze tijden van stijgende digitalisering zorgen hosts en hostessen op een evenement net voor een menselijke touch. Het vinden van een goede crew is geen vanzelfsprekendheid, en hier wordt dan ook heel erg in geïnvesteerd door de agentschappen. Het aanbod diensten dat hostessenagentschappen aanbieden wordt ook steeds uitgebreider. Onthaal, registratie en badging zijn al lang niet meer de enige taken. Ook plaatsbegeleiding, informatie, demonstraties en animaties kunnen door hen verzorgd worden. En het blijft ook niet beperkt tot alleen events. Tegenwoordig zetten agentschappen hun mensen bijvoorbeeld ook in voor het dagdagelijkse onthaal bij bedrijven.