Event Agencies

Nov 29, 2020, 5:31
Circulariteit, de toekomstige pijler van uw evenementen

Circulariteit, de toekomstige pijler van uw evenementen

09 juli 2020

Voordat het coronavirus de sector vleugellam legde en voor altijd zou veranderen, had de eventwereld al geruime tijd een zeer belangrijke ommekeer ingezet: die van de circulariteit. Als pionier op dit gebied heeft VO Event een Circular Event Toolkit ontwikkeld die tot doel heeft antwoorden te bieden om de evenementensector te transformeren van een model dat aanzienlijke milieueffecten genereert naar een circulair, ecologisch en ethisch model. Het bureau is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en gaat zelfs nog een stap verder: deze zomer  zal het de toolkit beschikbaar stellen aan alle belanghebbenden (agentschappen, klanten en leveranciers) door deze "open source" te maken. Alexandre Velleuer, Managing Director van VO, presenteert de ins en outs van deze Toolkit …

"Een structurele verandering, zoals het kunnen veranderen van de manier waarop je evenementen organiseert door circulariteit te gaan toepassen, is zo'n grote verandering voor een evenementenbureau dat het een zekere volwassenheid vereist. Er zijn dus bepaalde stappen nodig om die volwassenheid te verwerven. Dat kost tijd ", zegt Alexander om het onderwerp te introduceren.

Een lange reis

"Twaalf jaar geleden hebben mijn voorgangers Michel Culot en Patrick Parmentier deze lange reis naar onze huidige volwassenheid ingezet. Zij waren als een van de eersten geïnteresseerd in de 3 ‘P’s’: people - planet - profit. Vandaag zijn we aanbeland bij een belangrijke mijlpaal in onze transitie, zeker gezien deze globale crisis. We moeten handelen in lijn met onze waarden, en bijzondere aandacht besteden aan wat we zijn binnen het bedrijf, wat we doen binnen de bedrijf, de manier waarop de medewerkers thuis leven… En, vooral dankzij de toolkit: ervoor zorgen dat hetgeen we onze klanten aanbieden en de projecten die we voor hen ontwikkelen, coherent zijn met onze visie en betekenis hebben. Deze positionering zal een uiterst belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het agentschap van morgen.”

Vandaag zijn we aanbeland bij een belangrijke mijlpaal in onze transitie, zeker gezien deze globale crisis.

Stap voor stap vooruitgang boeken

"Nadat we sinds 2016 een lange inspanning leverden om een ​​intern MVO-actieprogramma op te zetten, zijn we vervolgens naar onze opdrachten gaan kijken. We creëerden een rapportagetool om de impact van georganiseerde evenementen te meten.”

“Deze tool maakte ons bewust dat we stap voor stap moesten werken. We moesten niet proberen om meteen perfect te zijn in onze aanpak en in de projecten die we uitvoeren. We slagen er echt in om vooruit te gaan omdat we beetje bij beetje vooruitgang boeken, bijvoorbeeld via een geleidelijke CO2-compensatie om te komen tot 100% gedeeltelijk of volledig gecompenseerde projecten in 2019. Het is ook geen zwart-wit verhaal naar onze klanten of onze leveranciers. We vragen hen gewoon om het beter te doen dan wat we vorige keer hebben gedaan. Dat is precies het principe van onze Circular Event Toolkit. De oplossingen worden gerangschikt volgens de Lansink-schaal. Zo kan iedereen zijn of haar eigen actie ondernemen en de juiste oplossing vinden, afhankelijk van het actieterrein, om middelen te besparen en daardoor verspilling te beperken", zo legt Alexandre uit.”

De Toolkit

De Circular Event Toolkit werd uitgevoerd met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van het Be.Circular-programma en met de opvolging van Leefmilieu Brussel. Het is een toolkit voor bureaus om circulariteit te integreren in het ontwerp en de productie van hun evenementen. Het komt in de vorm van boekjes met betrekking tot 8 thema's die we hebben gekozen op basis van twee criteria: hun impact en onze aanpak daaromtrent. Decoratie, mobiliteit, meubels, eten, locaties, afval, bewegwijzering en goodies worden zo op dezelfde manier behandeld: uitdagingen, reacties van de sector, oplossingen, partners, checklists en meting van resultaten. De doelstellingen zijn het verlengen van de levensduur van de gebruikte materialen, het verminderen van de hoeveelheden afval en energieverbruik, het gebruiken van milieuvriendelijke en zo lokaal mogelijke materialen, het respecteren van de arbeidsomstandigheden van werknemers en het vergroten van het bewustzijn onder de deelnemers. "Deze Toolkit is geen doel op zich, noch de oplossing voor alles. Het is niet perfect en zal ook met de tijd moeten evolueren. Heel wat nuances kunnen worden aangepast volgens de manier van werken van de agentschappen, maar ook volgens het soort evenement ", geeft Alexandre aan.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

"Circulariteit maakt deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat het voortbestaan ​​van onze sector afhangt van het besef van alle agentschappen dat we een dergelijke verantwoordelijkheid hebben. Bij VO zijn we van mening dat we niet langer evenementen kunnen organiseren die niet in lijn zijn met onze overtuiging. En die dus niet niet ethisch, sociaal respectabel, duurzaam en circulair zijn. Dat is niet meer mogelijk. Vooral omdat de hervatting van evenementen in een post-COVID19-context gepaard gaat met veel veranderingen, met name het integreren van gezondheidsrisico's en alles wat dit inhoudt voor de algehele impact van het event. Circulariteit wordt dan des te belangrijker om bepaalde antwoorden te geven en niet te hervallen in een machine die tonnen afval genereert."

Circulariteit maakt deel uit van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik ben ervan overtuigd dat het voortbestaan ​​van onze sector afhangt van het besef van alle agentschappen dat we een dergelijke verantwoordelijkheid hebben

Waarden, creëren van banden en kwaliteit van ervaring

"De uitdaging voor een bureau als VO is niet langer om mensen - die tegenwoordig hyperverbonden zijn - te bereiken of met hen te connecteren. De uitdaging is om hen onderling connectie te laten maken. Al onze inspanningen gaan in die richting. We moeten zorgen voor banden tussen verschillende klanten, gemeenschappen, mensen en werknemers. En wat is een betere manier om banden aan te halen dan mensen samen te brengen rond ideeën, waarden, overtuigingen en ethiek, dingen waar ze in geloven? Naast de waarden en de banden worden ook de kwaliteit en het potentiële bereik van de door evenementen gecreëerde ervaring steeds belangrijker. Hoewel de omvang en het formaat van evenementen aan het evolueren zijn, met name door de opkomst van hybride evenementen, zullen de kwaliteitseisen voor de ervaring die we aanbieden enkel maar blijven toenemen. Daarom geloof ik heel sterk in de toekomst van de evenementensector. Mensen zullen het altijd nodig hebben om samen te komen, om sociale interacties te hebben. Het is een essentiële behoefte", zo besluit Alexandre Velleuer. Een optimistische boodschap voor het post-coronatijdperk…