Associaties

Apr 13, 2021, 3:44
Een reddingsboei, met het water aan de lippen

Een reddingsboei, met het water aan de lippen

21 december 2020

Na maanden trekken, sleuren, zuchten en wakker liggen,Na maanden trekken, sleuren, zuchten en wakker liggen,kreeg de Vlaamse economie een lichtpuntje. Heerlijk, zo’n kerstcadeau. Merci,regering, want dat doet echt deugd. De voortzetting van het Vlaamsbeschermingsmechanisme en de globalisatiepremie zijn stappen in de goede richting.Toch knelt er nog een schoentje voor de zwaarst getroffen sectoren.

De verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme tot februari laat de economieDe verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme tot februari laat de economieweer even opgelucht adem halen. Oef! Wat verse moed tanken voor het nieuwe jaar.We zijn dankbaar, al zien we enkele gemiste kansen. Virologen geven namelijk aan datde eventsector pas rond de paasvakantie mag denken aan een vorm van heropstart.We hopen dus vurig dat het Vlaams beschermingsmechanisme nog extra verlengdwordt om ook die periode te overbruggen.

Onze medewerkers hadden ook gehoopt op een andere invulling van de tijdelijkewerkloosheid. Eentje naar Nederlands model. Daar zet de NOW-regeling niet in opomscholing of bang afwachten, wel op actief de knowhow binnen de bedrijven houdenen mensen inzetten waar het kan. Zonder extra kosten of verlies van eventueletegemoetkomingen. De Belgische eventsector geniet wereldwijd aanzien, moeten we dieexpertise verloren laten gaan?

Als we de Vlaamse regering mogen geloven wel. De boodschap lijkt wel: "Blijf rustig inde zetel zitten en ga vooral niet op zoek naar alternatieven". Want de zwart-wittemaatregelen werken niet bepaald productief. Hoe zijn de limieten bepaald? Minder danvijf werknemers in dienst: geen steun. "Slechts" 69% omzetverlies: geen steun. Bedrijvendie inzetten op alternatieve activiteiten, die zichzelf heruitvinden, worden genadeloosafgestraft.

Bizarre parameters

En dan is er de globalisatiepremie. Een premie voor bedrijven die het afgelopen jaarniet verplicht moesten sluiten, maar wel onrechtstreeks hard getroffen zijn. Opnieuw eengoede poging. Maar die zal voor een deel van evenementensector helaas weinigeffectief zijn. Dat vinden we bijzonder jammer. Al bijna een jaar lang bieden we met#SoundofSilence een unieke inkijk in de evenementensector. We roepen op tot dialoog.Niet om te smeken of om te klagen, wel om te tonen hoe complex en verschillend iederbedrijf binnen onze sector is. Een gediversifieerd landschap van organisatoren, AVspecialisten,cateraars, podiumbouwers, … die via een ander businessmodel werken.

Dat houdt ook in dat we een andere kostenstructuur hanteren en dat de premieberekenen op basis van de omzet voor ons niet meteen een ideaal scenario is. Waarom?Om dezelfde redenen waarom het voor de eventsector al vanaf dag één fout liep. Omdatonze sector gedreven wordt door innovatie en snelle kapitaalrotatie. Elk van onzebedrijven geeft aan vaste kosten veel meer uit dan de gemiddelde 15% van de omzetwaar de regering over spreekt. Net daarom zijn die vaste kosten die hier een veelbetere parameter.

"Als we binnenkort weer willen samen komen met publiekis er geen ruimte voor manifeste onwaarheden.Want in 2021 is het tijd voor een helder signaal vanuit de politiek. Hoe meer, hoe beter? Neen, dat willen we niet. Alleen dat u onze sector een gezond toekomstperspectief biedt.”

En dan zijn er nog die vijf voltijdse equivalenten. Waar dat getal vandaan komt,begrijpen we ook niet zo goed. En we begrijpen het nog minder als je weet dat hetmerendeel van de eventbedrijven met toegewijde freelancers werkt. Dat verzinnen wetrouwens niet omdat het ons goed zou uitkomen. In onze boekhoudingen hebben weeen grote kostenpost van onderaannemers en interims. Kosten die we kunnen stavenmet facturen. Kosten waar 55% van onze omzet naartoe gaat. Laat ons die voltijdseequivalenten dan op z’n minst zo aantonen?

Troostprijs

De nieuwe maatregelen zijn langverwachte troostprijzen. Ze loodsen ons hoopvol hetnieuwe jaar binnen en daar zijn we blij om. Maar die gemiste kansen wegen door.Bedrijven die enkel doorverkoop deden van diensten en goederen krijgen maximalesteun. Bedrijven die investeerden in machines voor tewerkstelling van andere bedrijvenplukken de vruchten niet. Net zoals onze sector. Een sector die zichzelf moestheruitvinden, die knokt om te overleven, die haar omzetten met 95% ziet dalen ondanksdat ze geen vaste mensen in dienst heeft. Neen, die sector is het niet gegund.

De nieuwe maatregelen kunnen we dus moeilijk proportioneel noemen met de nodenvan kleine en grote ondernemingen in de eventsector. Allen ondergaan ze, al bijna eenjaar lang, dezelfde crisis. Maar de onderlinge verschillen zijn groot. Een event dat werktmet freelancers krijgt vandaag 0 euro. Een event dat werknemers in dienst heeft, 2miljoen euro. Ondernemingen met een omzet van meer dan 25 miljoen euro en metminstens twintig werknemers worden gelijkgesteld met bedrijven van 200 werknemers.

Van maart tot juni draaiden de eventbedrijven op eigen vermogen. De steun was zogoed als nihil en onze vaste kosten bleven. We reikten keer op keer de hand uit omdat we gehoord en begrepen wilden worden. Daar zijn we nu deels in geslaagd. Hopelijk lukt het in 2021 weer een beetje beter.