Event management

Mar 1, 2021, 13:28
Eventsector leed meer dan 70% omzetverlies in 2020

Eventsector leed meer dan 70% omzetverlies in 2020

19 januari 2021

Het is een open deur intrappen om te zeggen dat de eventsector een van de hardst getroffen sectoren is tijdens de coronacrisis. Dankzij het onderzoek van expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) krijgen we nu ook een duidelijk beeld van de omvang van de geleden schade. De impact blijkt van de coronacrisis blijkt nog een stuk zwaarder dan verwacht.

De eventsector kreeg rake klappen in 2020. Zo voorspellen de bevraagde organisaties een omzetverlies van meer dan 70 procent in 2020 ten opzichte van 2019. In bijna de helft van de organisaties vallen ontslagen. Het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool (KdG) bevroeg de eventsector op vier momenten in 2020: in maart, juni, september en december. Een onderzoek in opdracht van Toerisme Vlaanderen en EventFlanders en in samenwerking met Experience Magazine en verschillende Belgische eventfederaties.

Klein beestje, grote financiële impact
Terugkijkend op 2020 blijkt de coronacrisis diepe budgettaire gaten te
hebben geslagen. “De Belgische eventorganisatoren voorspellen een omzetverlies van maar liefst 75 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Dit is veel meer dan ze in maart (52%) dachten te verliezen”, legt
onderzoeker Joris Verhulst uit. “Ook het verwachte omzetverlies van de toeleveranciers aan events (zoals catering, decoratie, audiovisuele ondersteuning …) is sterk gestegen, van 55 procent in maart tot 73
procent in december.”

Op het einde van 2020 blijkt één organisator op vijf helemaal stil te liggen. Bij de toeleveranciers heeft zelfs één op drie geen enkele activiteit. Ook de toekomst blijft onzeker: maar liefst vijf op zes organisatoren en negen op tien toeleveranciers voorzien financiële problemen in 2021. Bijna alle bevraagden (87%) denken dat hun omzet in 2021 veel lager zal liggen dan in 2019. Een kwart van de organisatoren en een vijfde van de toeleveranciers vreest bovendien dat de tweede coronagolf (oktober/november) wel eens de genadeslag
voor hun onderneming zou kunnen geweest zijn.

Schermopname 270

Minder personeel, meer virtueel
Bijna de helft (45%) van de bevraagde organisaties heeft mensen moeten ontslaan sinds de start van de crisis. Als er ontslagen vallen, is dat in 44 procent van de organisaties meteen de helft van het personeelsbestand. Organisaties die contracten met vaste freelancers opzegden, moesten bijna alle freelancers (93%) laten gaan. Bijna de helft van de bevraagde organisaties verwacht (nog) mensen te moeten ontslaan. In 2020 waren aanwervingen (5%) en nieuwe freelancecontracten (3%) uiterst zeldzaam. De meeste organisaties (90%) namen in 2020 ook minder stagiairs aan dan in 2019.

Slechts 36 procent van de organisaties bereidt op dit moment fysieke events voor. “Deze worden vooral gepland vanaf het derde kwartaal van 2021”, zegt Christine Merckx, hoofd van het expertisecentrum. “Zes op tien plant al events voor 2022. Daarbij kiezen sommige duidelijk voor ‘beter iets dan niets’: één op vier plant zelfs meer verlieslatende dan winstgevende events in.”

Schermopname 271

“Het valt ook op dat de opmars van virtuele events aanhoudt”, zegt Merckx. “Ongeveer de helft van de organisatoren en een derde van de toeleveranciers is daarmee bezig. Ze zien dit wel op de korte termijn. Virtueel is dus een dankbaar alternatief. Toch zeggen twee op drie organisatoren en één op twee toeleveranciers dat virtuele events een blijver zijn, al dan niet in combinatie met fysieke events”.

Steunmaatregelen blijven broodnodig
De sector blijft goed gebruikmaken van de steunmaatregelen van de overheden. Zo beroept bijvoorbeeld meer dan zes op tien organisaties zich op het overbruggingsrecht voor zelfstandigen en het nieuw Vlaams
beschermingsmechanisme. Toch is de steun voor meer dan de helft nog onvoldoende. Volgens de meeste bevraagden (82%) is een sterke en verenigde sectorfederatie cruciaal om de belangen van deze sector in de toekomst nog beter te kunnen behartigen.

Expertise ter beschikking
Heel wat organisaties willen bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus. Zo wil meer dan de helft helpen met crowd management in het publieke domein (bijvoorbeeld in winkelstraten en -ketens) of heeft dat al gedaan. Evenveel organisaties willen hun expertise inzetten voor de zorgsector, door bijvoorbeeld mee te werken aan de uitbating of opbouw van test- en vaccinatiecentra.

Schermopname 272

Post-corona events?
“Drie op vier organisaties denkt dat de sector pas ten vroegste in 2022 weer op volle toeren zal draaien”, vertelt Verhulst. “De meeste organisaties verwachten dat er vanaf het tweede en derde kwartaal van 2021 weer meer mogelijk is, met maatregelen. Het bestaande COVID Event Risk Model (CERM) zal hier terug een belangrijke rol spelen. Deze tool brengt het COVID-veiligheidsrisico van elk type event in kaart. Zes op tien organisaties gebruikte deze al. Het vormt wellicht de beste basis voor een snelle en veilige relance van de sector. Samen met sneltests, zo geven zeven op tien organisaties aan.”