Event management

Jul 30, 2021, 0:05
Zo werkt het COVID Event Risk Model

Zo werkt het COVID Event Risk Model

30 juni 2020

Onder grote persbelangstelling stelden Vlaams Minister Demir en vertegenwoordigers van de eventsector vanmiddag het COVID Event Risk Model voor. Deze tool, een unieke samenwerking tussen eventsector, overheid en academische wereld, wordt een essentiële tool in de heropstart van de sector.

Het COVID Event Risk Model (CERM) moet eventorganisatoren en lokale besturen begeleiden bij het veilig organiseren van events. Dit dynamisch adviesmodel werd ontwikkeld door de Alliantie van Belgische Event Federaties (ACC, Febelux, BESA, BECAS) en het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool in samenwerking met Toerisme Vlaanderen en EventFlanders. Vanaf 1 juli kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico’s via de meertalige website www.covideventriskmodel.be. Het Covid Event Risk Model kreeg de goedkeuring van de GEES en is van toepassing voor toeristische, sportieve, culturele en corporate events in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Mensen samenbrengen met aandacht voor veiligheid en gezondheid

Of het nu om een concert, een sportwedstrijd, een beurs of een congres gaat, evementen brengen mensen samen voor een memorabele live beleving. Om het publiek opnieuw zo veilig als mogelijk te kunnen verwelkomen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze, heeft de eventsector in samenwerking met de overheid en wetenschappers het COVID Event Risk Model ontwikkeld.

Federaal minister van Zelfstandigen en KMO’s Denis DUCARME: “De evenementensector is een belangrijke sector van onze economie. Veel zelfstandigen en kmo’s hebben hem nodig om hun activiteit te promoten. Hij is ook een belangrijke werkgever die bovendien bijdraagt aan de versterking van de internationale rol van Brussel. Maar de evenementensector is ook muziek, cultuur, sport, of nog folklore. Terwijl de sanitaire situatie positief evolueert, moeten we natuurlijk waakzaam blijven. Zo zal het COVID Event Risk Model de organisatoren toelaten om de veiligheid van hun evenement te evalueren opdat dit volledig veilig kan plaatsvinden voor werknemers en publiek.”

Vlaams minister van Toerisme Zuhal DEMIR: "België heeft een rijke traditie van grote en kleine events. Van straatfeesten, over festivals en sportmanifestaties tot beurzen en corporate events. Ze zorgen voor verbinding, laten mensen lachen en vieren, nodigen uit om te ontdekken, te leren en te beleven. Nu we enkele maanden in ons kot hebben moeten zitten, weten we hoe hard we allemaal die verbinding nodig hebben. Met het COVID Event Risk Model kunnen we eindelijk het perspectief geven waar de sector al zolang om vraagt. Het is een belangrijk instrument dat de vele eventorganisatoren zal begeleiden in een veilige heropstart".

Het COVID Event Risk Model brengt veiligheidsrisico’s in kaart

Op de website www.covideventriskmodel.be vult de organisator een vragenlijst in over het event. Voor events die voor Corona ook reeds een vergunningsplicht hadden, vullen organisatoren de COVID Event Risk Model-vragenlijst in en voegen die toe aan hun veiligheidsdossier. De lokale overheid valideert dit veiligheidsdossier. Events die voor Corona geen vergunningsplicht hadden, vullen de vragenlijst in en hebben meldingsplicht aan een erkend veiligheidsadviseur. Op de website vinden organisatoren ook een protocol en Code of Conduct met handvaten om extra veiligheidsmaatregelen te treffen om een COVID-veilig event te organiseren. 

Hans PERQUY, Alliantie van Belgische Event Federaties en initiatiefnemer voor het model: “Het veiligheidsrisico is gebaseerd op 20 parameters waarvan geweten is dat ze de verspreiding van het coronavirus verkleinen of net verhogen. Afstand en interactie hebben een invloed op het besmettingsrisico, outdoor is veiliger dan indoor. Maar dit wil niet zeggen dat indoor events daarom niet kunnen of mogen doorgaan. Een goede ventilatie van de indoor locatie kan immers ook het veiligheidsrisico beperken”.

Christine MERCKX van het Expertisecentrum Publieke Impact van de Karel de Grote Hogeschool: “Een andere belangrijke parameter is of je een crowd management plan voorziet. Hoe plan je de stromen van bezoekers op je event? Voorzie je bijvoorbeeld looplijnen, signalisatie en wachtrijen? Zonder een weldoordacht plan kan je onmogelijk een veilig event organiseren.” 

Schermopname 217Parameters COVID Event Risk Model

 1. Indoor - Outdoor
 2. Eventdynamiek
 3. Dichtheid
 4. Capaciteitsgebruik
 5. Kwetsbare groepen
 6. Lokale focus
 7. Mobiliteit
 8. Meerdaags
 9. Aanwezigheidstijd
 10. Interactie
 11. Lawaai
 12. Drank
 13. Voeding
 14. Registratie
 15. Bezoekerstelling
 16. Ontsmettingsprotocol
 17. Crowd Management Plan
 18. Sensibiliseren COVIDmaatregelen
 19. Hygiënische voorzieningen
 20. Veiligheidscommunicatie

Nationale heropstart

Vanaf 1 juli kunnen private en publieke organisatoren evenementen organiseren mits het respecteren van de voorwaarden gesteld door de Nationale Veiligheidsraad en de protocollen opgesteld door de bevoegde ministers (https://www.info-coronavirus.be/). Ze kunnen hun evenementen ook testen voor minder dan 200 personen en vanaf 1 augustus zullen ze het zelfs moeten doen voor elk evenement dat meer dan 200 mensen bij elkaar brengt. De test gebeurt via de website www.covideventriskmodel.be. Het model is goedgekeurd door de GEES en wordt ondersteund door alle lokale, regionale en federale autoriteiten.

Download bijlagen: