Event management

Jul 15, 2024, 7:48
“Technologie is belangrijk, maar we mogen de persoonlijke toets niet vergeten”

“Technologie is belangrijk, maar we mogen de persoonlijke toets niet vergeten”

23 april 2024

Onze wereld is constant in evolutie. Er zijn de snel opeenvolgende technologische ontwikkelingen, maar ook op sociaal-cultureel vlak zijn er voortdurend veranderingen, die een invloed hebben op hoe we naar bepaalde dingen kijken. Bert Van Thilborgh – tevens spreker binnen de portefeuille van Read My Lips - houdt als trendwatcher nauwgezet deze evoluties in het oog. Hij legt ons uit welke thema’s momenteel hun stempel drukken én hoe de organisatoren van evenementen hier op kunnen inspelen.

Bert Van Thilborgh is zaakvoerder van het trendbureau Futureproved Trendwatchers. “Onze business is op de splitsen in drie activiteiten. Allereerst geven wij keynotes over trendontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op maatschappelijke trends en hoe wij als mens ons daarop gaan gedragen. Vertrekkende vanuit een analyse geef ik daarbij aan hoe een bepaalde industrie daar met innovaties op kan inspelen. De tweede activiteit zijn workshops rond trendresearch/trendanalyse en implementatie/innovatie. Daarover heb ik ook een boek Trendsurfing geschreven, dat de basis vormt voor deze workshops. Ten slotte verzorgen we ook nog consultancyopdrachten voor bedrijven en organisaties. Daarbij maken we pakketten à la tête du client.”

Aandacht voor diversiteit

Wie een succesvol event wil organiseren, moet zijn publiek kennen. “Je moet dus kijken naar de identiteit van je deelnemer”, zegt Bert Van Thilborgh. “En dus ook naar bevolkingstrends. Allereerst wordt onze maatschappij multicultureler, met allerlei culturen met hun eigen tradities en gewoontes. Als ik mijn klasgroep zie in de Thomas More Hogeschool, waar ik lesgeef, dan is dat een heel diverse groep. Toen ik dertig jaar geleden zelf op de schoolbanken zat, was dat nog een monotoon witte kleur. En dat heeft natuurlijk gevolgen. Onlangs had ik mijn studenten de opdracht gegeven om een rage te lanceren. Ik had daarbij voorgesteld om een bepaalde dans te hypen. Maar waar ik niet bij stilgestaan had, was dat dit niet evident was voor enkele moslima meisjes. Dat lijkt misschien heel banaal, maar het zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden bij de uitwerking van een event. Vanuit inclusie moet je er dus voor zorgen dat iedereen meekan. Zo moet je ook voldoende aandacht hebben voor andersvaliden. Vandaag is die inclusie echt een ijkpunt geworden, iets dat je event kan maken of kraken.”

Belgen worden ouder, maar voelen zich jonger

Ook op vlak van leeftijd is er een belangrijke verschuiving in de demografie. “Sinds 2020 is 1 op de 2 Belgen ouder dan 50. Ook dat is iets waar evenementen rekening mee moeten houden. Want het is een totaal nieuwe doelgroep die je kunt bereiken. Daarbij is het belangrijk dat 50’ers, 60’ers en 70’ers benaderd worden volgens hun psychologische leeftijdselasticiteit. Want in hun psyche, in hun denken, hun handelen en hun gedrag zijn ze vaak 20 jaar jonger. En daar wordt nog te weinig rekening mee gehouden. De 50+’er van vandaag beschikt over aardig wat budget, en wil graag zijn jeugd herbeleven. Maar er gebeuren nog te weinig leuke dingen voor die doelgroep. De 70’er van vandaag was de hippie van eind jaren ‘60! In de loop der jaren zijn ze natuurlijk wel hun wilde haren verloren, maar in essentie hebben ze wel nog een aantal van die kenmerken in hun DNA zitten. Je moet je verdiepen in wat zij hebben meegemaakt.”

De impact van AI

De evoluties op vlak van artificiële intelligente zijn de voorbije jaren zeer concreet geworden. “Het voorbije jaar draaide alles rond AI, en dat biedt ook perspectieven voor events. ChatGPT kan heel veel taken van je overnemen, ook in de creatieve uitwerking. Van het bedenken van het event, over het schrijven van de uitnodigingen, tot en met een chatbot die allerlei vragen beantwoordt. Er is zoveel mogelijk. En we zullen hier ook in moeten meegaan om efficiënter te werken met minder mensen. Want ook de krimpende arbeidsmarkt is een gevolg van de vergrijzing. Als je als bedrijf niet meegaat met AI, ben je binnen 5 à 10 jaar ten dode opgeschreven. Dat wordt heel belangrijk. We moeten automatiseren, anders krijgen we het niet ingevuld.”

Echte verbetering of een gimmick?

Virtuele events kenden een spectaculaire opmars tijdens covid, maar zijn vandaag terug op het achterplan verdwenen. “We moeten toegeven dat het hele metaverse-verhaal een beetje in het slop zit. De media hebben er enkele jaren geleden uitgebreid over gesproken, maar zijn het intussen weer beu. Al zullen virtual reality, augmented reality en mixed reality zeker een nieuwe boost krijgen met de nieuwe apparaten die Apple en Samsung gaan uitbrengen. Er zijn heel leuke gimmicks mee te doen. Maar wil je ook een heel event in zo’n virtuele realiteit doorbrengen? Zeker als je weet dat eenzaamheid nog steeds welig tiert. We zien bijvoorbeeld ook een terugval bij sociale media. De belangrijke dingen des levens, zoals het één-op-één contact, krijgen terug meer aandacht. En daar ligt een kans voor events. We gebruiken het virtuele nog, maar dan functioneel, op een slimme manier die je leven makkelijker maakt. Het verbeteren van de levenskwaliteit is de basis voor elke trend. Maar verbeteren we onze levenskwaliteit door constant in de metaverse te zitten? Als het antwoord ja is, zal dit voortgaan. Als het antwoord neen is, dan blijft het een tijdelijke gimmick.”

Als je als bedrijf niet meegaat met AI, ben je binnen 5 à 10 jaar ten dode opgeschreven. Dat wordt heel belangrijk.

Rollercoaster

Zoals aangehaald, is eenzaamheid nog steeds een groot probleem in de Westerse wereld. “Mensen hebben connectie met elkaar nodig. Maar in het Westen is onze verbondenheid vandaag vrij materialistisch geworden. We bezig zijn met consumeren en experiences. We drijven vooral op individualisme. Andere culturen drijven meer op collectivisme. Op samenwerken. Wij gaan alles alleen doen, en enten ons daar ook op. Denk bijvoorbeeld aan de selfie. Daar is dan ook nog de snelheid van onze maatschappij bijgekomen, waardoor steeds meer mensen afhaken. Er is zoveel informatie en zoveel om ons heen dat verandert, dat we dat niet meer kunnen bijbenen. Het is een rollercoaster waar iedereen stilaan af tuimelt.”

Antigif

Als reactie op die dagelijkse rat race ziet Bert Van Thilborgh een sterk verlangen naar authenticiteit. “We zien een grote vraag naar authenticiteit en lokale beleving. Dat hebben we ook uit covid meegekregen, en dat is nog steeds een belangrijke kracht. Mensen die op reis gaan in Italië en daar pizza’s wil maken, olijven willen plukken, en wijn leren maken. Het zijn experiences die inhoud geven en zingevend zijn. Waarom gaan zoveel mensen potten bakken? Het geeft rust, je bent met je handen bezig, met een natuurlijk product… Verbondenheid met de natuur, concentratie… Dit soort antigif gaan we steeds vaker nodig hebben.”

Angst vs. hoop

De voorbije jaren hebben de verschillende crisissen elkaar snel opgevolgd: van pandemie, over economische crisis, tot oorlogen. “Er heerst dan ook een groot pessimisme in Europa. Als Westerse wereld hebben we veel bereikt: relatief veel welvaart, goedkoop onderwijs, een performante gezondheidszorg. Al die dingen staan erg onder druk. Het digitale tijdperk zorgt bovendien voor stress en maakt het moeilijk om bepaalde keuzes te maken in het leven. Wij moeten ons in het Westen vaak aanpassen, maar ik denk dat de rek er bij ons – zeker na covid –een beetje uit is. Bovendien vergeten we dikwijls hoe goed we het eigenlijk hebben. We moeten durven kijken naar wat er wel goed loopt. Maar we zien het glas te vaak als half leeg. In ontwikkelingslanden zoals bijv. India is er wel hoop. Die landen groeien. India wordt het land van de 21ste eeuw. Indiërs hebben iets met wiskunde, zijn goede programmeurs, tonen sterke interesse in AI en hebben bevolkingscapaciteit. En zij focussen op hun sterktes. Daar heerst geen beeld van angst, maar wel hoop en optimisme. Die samenleving is dus wendbaarder en adaptiever.”

Samenspel van mens en machine

Ten slotte is er ook nog de enorme aandacht voor duurzaamheid, die ook steeds harder een stempel drukt op de eventsector. “Ik denk dat we echt gaan evolueren naar CO2-neutrale evenementen. Dat begint bij het gebruik van herbruikbare bekers, maar kan in alle aspecten worden doorgetrokken. Maar we moeten eerlijk zijn. De grote massa-evenementen kan je onmogelijk CO2-neutraal krijgen. Dus misschien gaan we wel terug naar kleinschaligere events. Dat betekent niet dat Tomorrowland ineens zal verdwijnen. Maar buiten die enkele blockbusters zullen we meer naar niche-events gaan, met enkele honderden mensen, die bereid zijn om genoeg te betalen, voor een gerichte experience. In de retail zien we ook al een evolutie naar hyperpersonalisatie, mede dankzij de data die we hebben. Daarom zeg ik: maak een combinatie van mens en machine: de machine voor efficiëntie en snelheid, en de mens om die persoonlijke toets te behouden. Toekomstige events zullen dus deels heel persoonlijk en heel technologisch zijn. De kunst is om dit te combineren op de juiste manier”, aldus Bert Van Thilborgh.