Event Agencies

Sep 20, 2020, 6:36
Partyfun richt open brief aan minister Crevits

Partyfun richt open brief aan minister Crevits

25 maart 2020

Robby Vandereyt van het Limburgse evenementenbureau & boekingskantoor Partyfun heeft een open brief gericht aan minister Hilde Crevits waarin dringend wordt gevraagd naar steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers uit de event & entertainmentsector. "Wij moesten als eerste het werk stil leggen, volledig, alles moest gecanceld worden. En het ziet er naar uit dat wij als laatste terug zullen meedraaien."

"Dit wordt een niet te overziene ramp voor onze sector. Er werd ons tot hiertoe nog geen enkel maatregel beloofd om dit verlies te helpen opvangen. De overheid beloofde, om een volksopstand te vermijden, aan de horeca een hinderpremie, uitgebreid naar winkels etc. maar de eventsector vergeten ze telkens te vernoemen. Dit kan zo niet langer! Onze sector draagt jaarlijks massaal belastingen af, jaar in, jaar uit, wij hebben recht op ondersteuning"

Betreft: Open brief aan de minister Hilde Crevits

Geachte minister,
Geachte mevrouw Crevits,

Ik richt u dit schrijven in naam van alle ondernemers en zelfstandigen actief in de evenementen- en entertainmentsector, een van de hardst getroffen sectoren in deze coronacrisis. Wij zijn met 3200 bedrijven en stellen 80.000 werknemers te werk.

Aangezien er enige onduidelijkheid heerst over de hinderpremie en het overbruggingsrecht vragen we u met aandrang om ons hiervan te verlossen. In de steunmaatregelen en perspublicaties van de afgelopen dagen werden we telkens vergeten.

Beseft u welke impact dit heeft op onze volledige sector?

We waren een van de eerste die door jullie gedwongen werden om het werk neer te leggen en we zullen de laatsten zijn die opnieuw volwaardig meedraaien. Onze agenda’s zijn momenteel volledig leeg en het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen. Nog maar te zwijgen over de nasleep waarmee we te maken zullen krijgen als we onze ‘fysieke deur’ terug open zetten, want in tegenstelling tot de horeca maken wij niet vanaf de eerste dag meteen ‘omzet’ en zal het maanden tot een jaar duren voor we terug op kruissnelheid meedraaien.

Wij vragen om erkenning, duidelijkheid en steunmaatregelen, zoals u dat ook reeds deed voor de marktkramers. U gelaste alle markten af en u communiceerde dat de hinderpremie uitgebreid werd naar marktkramers. U gelaste ALLE evenementen af dus vragen we u ook om de betrokken en getroffen partijen van de eventsector te vernoemen.

Niet enkel de maatregelen, uitkeringen en premies zullen de economische slachtoffers moeten beperken. Ook duidelijkheid en een goede communicatie kunnen er nu al voor zorgen dat de schade wordt beperkt.

Wij beseffen maar al te goed dat het voor u en uw kabinet zware tijden zijn, maar toch willen we u vragen om ons hier zo snel mogelijk een duidelijk en sluitend antwoord op te bezorgen.

Hoogachtend,

Robby Vandereyt

Het kabinet van minister Hilde Crevits heeft intussen het schrijven beantwoord:

Beste Robby

Vlaams minister Hilde Crevits heeft uw bericht goed ontvangen en met aandacht doorgenomen.
Ze heeft mij onmiddellijk gevraagd u te antwoorden.

Het coronavirus raakt ook in Vlaanderen steeds meer verspreid. Gezondheid staat boven alles.
Voor veel ondernemingen, zelfstandigen en winkels is er een ernstige impact. Om onze ondernemingen en zelfstandigen zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen, neemt de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits extra maatregelen.
Deze kan men nalezen op www.vlaio.be/corona

In het bijzonder verwijs ik ook naar de persmededeling van de Vlaamse regering van vrijdag 13 maart waarin meegedeeld werd dat er een voorstel uitgewerkt wordt voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten geven.

We inventariseren de vragen en verwachtingen van elke sector, ook de evenementensector, bijvoorbeeld over steun bij omzetverlies. We nemen dit in de mate van het mogelijke mee in de ontwikkeling van Vlaamse crisismaatregelen en herstelplannen.
De vragen voor de federale overheid, bijvoorbeeld over verplichte sluiting, crisismaatregelen met de banken, zullen we mee opvolgen in het overleg met het federale niveau.

De minister beseft dat veel zelfstandige ondernemers en organisaties heel erg getroffen worden door de ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
Om de gevolgen en de steunmogelijkheden te analyseren treedt ze verder in overleg met verschillende organisaties voor zelfstandigen en de sociale partners.
Ze dankt u voor het aangereikte signaal, uw bezorgdheden en vragen worden verder meegenomen in het geheel van input die we ontvangen om het beleid verder vorm te geven.

Met vriendelijke groeten

Kabinet Hilde Crevits
Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw