Event Agencies

Apr 23, 2019, 20:30
Complexe boodschap vertalen naar een ervaring

Complexe boodschap vertalen naar een ervaring

12 oktober 2018

Het communicatieagentschap ICF Mostra heeft al dertig jaar ervaring met campagnes en events voor de institutionele sector. De knowhow die in drie decennia werd opgebouwd, wil men nu ook gaan inzetten voor corporate klanten. Via het concept ‘smart events’ vertaalt het agentschap complexe materie naar betekenisvolle en aantrekkelijke verhalen die mensen aanspreken. Experience trok naar Brussel om kennis te maken met deze nieuwe speler op het corporate speelveld.

ICF Mostra is een van de toonaangevende communicatieagentschappen in Europa gespecialiseerd in publieke infomatiecampagnes. “Wij zijn gewend om grote campagnes te doen voor de Europese Commissie”, vertelt Caroline Danloy, Vice President bij ICF Mostra. “We weten hoe we complexe thema’s moeten behandelen, thema’s die burgers én bedrijven aanspreken: gezondheid, leefmilieu,…  In de loop der jaren hebben wij ook onze eventkennis uitgebouwd. Als 360° agentschap kunnen wij dus diensten aanbieden van A tot Z. Strategie, creativiteit, analyse van het doelpubliek,… tot en met de volledige uitvoering van het event. En dit van kleinere workshops voor 20 personen tot de grote evenementen van 6000 deelnemers.”

Merk positioneren in plaats van product verkopen

Anno 2018 stelt ICF Mostra vast dat de communicatienoden van corporate ondernemingen steeds dichter aansluiten bij die van overheden. “In 30 jaar communiceren hebben wij ons doelpubliek zien veranderen”, vertelt Babak Hosseiny, Executive Creative Director bij ICF Mostra. “Mensen worden steeds meer burger. Ze beperken zich niet meer tot informatie ontvangen, ze gaan ook actief participeren en hun mening delen. Merken worden minder beoordeeld op hun producten – die meestal wel goed zijn – en meer op hun acties en hun gedrag in de markt. Als je niet enkel een product wil verkopen, maar ook een merk wil positioneren in de maatschappij en in de markt, dan kunnen wij helpen.”

De geïntegreerde aanpak van ‘smart events’

ICF Mostra ziet een event als een echte communicatietool en is dan ook erg gefocust op creatieve content. ‘We hebben een manifest opgesteld waarin we spreken over onze ‘smart events’ methodologie”, aldus Marius Wulferding, Account Director bij ICF Mostra. “Dit betekent dat we evenementen organiseren met een geïntegreerde aanpak, waarin creativiteit en strategie een belangrijke rol spelen. Een evenement begint voor ons al lang voor de eigenlijke datum, en eindigt ook veel later. We lanceren events die onderdeel zijn van een ruimere campagne, waarbij de doelgroep echt ‘engaged’ wordt, zodat deze mensen ambassadeurs worden die de boodschap van de klant doorgeven. Ze zullen dit niet doen als ze niet overtuigd zijn van de content. Daarom moet dit vanaf het begin geïntegreerd worden. Een ‘smart event’ start dan ook met een goed plan. We bepalen de verschillende raakpunten waarmee we de deelnemer emotioneel kunnen bereiken, om hem een ambassadeur van onze boodschap te maken.”

Strategische planning

Waar anderen zich beperken tot het uitvoeren van een briefing, gaat met bij ICF Mostra veel breder.
“We zijn niet het beste agentschap om enkel maar uw laatste nieuwe product te promoten”, zegt vertelt Caroline Danloy. “Onze specialiteit is om een complexe boodschap te helpen overbrengen. Onze strategische planners worden al heel vroeg bij het project betrokken. Ze doen research en helpen onze klanten een briefing opstellen. Ze denken na over target groups en key messages. We proberen van bij het begin strategisch te denken. Hoe kan het project evolueren? En hoe kan het project geïmplementeerd worden? Het denkwerk en het researchen kan helpen om het project meteen op de juiste weg te zeggen.”

Indrukwekkend team en netwerk

Om dit alles te bewerkstelligen kan ICF Mostra rekenen op een indrukwekkende organisatie. “We werken hier in Brussel op ons hoofdkwartier met 170 mensen”, zegt Marius Wulferding. “Het event-team is zo’n 20 personen sterk. Daarnaast hebben we ook nog heel wat freelancers en partners waar we mee samenwerken. We hebben dus een organisatie die evenementen op grote schaal aankan. Bovendien hebben we ons ook versterkt dankzij de nauwe samenwerking met Anniek De Vlieger, die 20 jaar ervaring heeft op het vlak van design en organisatie van corporate events, in België en in het buitenland. Ten slotte is ons team ook zeer internationaal. We werken hier met 25 nationaliteiten, en begrijpen dan ook de culturele verschillen, zodat we eventueel elementen kunnen aanpassen naargelang de locatie. Dit is belangrijk als je een boodschap probeert over te brengen. Wij kunnen door onze ervaring en ons netwerk ook heel makkelijk events uitrollen in verschillende landen.  In Europa én wereldwijd.”

Integratie van technologie

Ondanks de razendsnelle technologische evolutie gelooft ICF Mostra volop in de toekomst van Live Communication. “De organisatie van fysieke evenementen blijft een cruciaal communcatie-element voor onze klanten”, zegt Babak Hosseiny. “Ze willen relaties uitbouwen, nieuwe contacten leggen, getrouwheid bevorderen en hun merken versterken. Daarom blijven networking, echte interactiviteit en directe en transparante communicatie in de echte wereld zeer belangrijk. Digitale toepassingen kunnen hier wel een nuttige aanvulling op zijn. Technologie biedt een fantastisch landschap dat kan helpen je boodschap te verspreiden. Mensen zijn natuurlijk gefascineerd door de technologie zelf – denk maar aan VR of hologrammen -, maar de boodschap, de content, moet wel centraal blijven staan. Ook sociale media blijven een belangrijke rol spelen om een boodschap verder door te geven. Ze helpen deelnemers om hun emoties en vragen heel snel te verspreiden.”

Nieuwe mogelijkheden

Binnen de corporate markt wil ICF Mostra zich in de eerste plaats richten op internationale organisaties die in Brussel zijn gevestigd, of Belgische bedrijven die internationaal georiënteerd zijn. “Het is nu onze bedoeling om onze klantenportfolio te verbreden en te diversifiëren. We zien veel gelijkenissen tussen de noden van onze huidige klanten en die van de corporate sector. Allebei willen ze immers een vertrouwensband opbouwen met burgers en consumenten. Wij kijken er alvast naar uit om onze werkwijze en ons manifest ‘smart events’ persoonlijk te komen voorstellen aan geïnteresseerde bedrijven”, zo besluit Marius Wulferding..

smartevents@mostra.com
https://www.mostra.com/smart-events