Associaties

May 7, 2021, 17:16
"Menselijk kapitaal en een vernieuwd eventberoep, dat zijn de toekomstige uitdagingen van de sector"

"Menselijk kapitaal en een vernieuwd eventberoep, dat zijn de toekomstige uitdagingen van de sector"

18 maart 2021

Afgelopen weekend, 13 maart 2021, betekende de trieste verjaardag van het begin van de eerste lockdown en daarmee ook de vrijwel volledige sluiting van de evenementensector. In volle coronacrisis ontstond de Event Confederation, om de verschillende nationale federaties binnen de Belgische eventsector en dus alle Belgische spelers in de 'live'-sector samen te brengen. De confederatie is erin geslaagd zichzelf essentieel te maken om de stem te laten horen van de sector die het zwaarst werd getroffen door de gezondheidscrisis. Wij legden onze vragen voor aan Vinciane Morel, haar voorzitter, die het heeft over de activiteiten van de Event Confederation, de vooruitgang die reeds werd geboekt, alsook de vooruitzichten voor deze sector waarvan 80.000 mensen leven - of liever leefden…

Hallo Vinciane, kan u ons nog eens kort uitleggen wat precies de missie van de Event Confederation is?

"De doelstelling van de Event Confederation is om de belangen van de nationale federaties van de Belgische evenementensector te verdedigen. Op korte termijn wil de Event Confederation de sector door de Covid-crisis heen helpen, door met haar leden te communiceren om hen alle noodzakelijke informatie te bezorgen over de beschikbare hulpmiddelen of opleidingen. Anderzijds wil de confederatie, via een lobbyrol, ook de standpunten van haar leden verdedigen tegenover de autoriteiten, de administratie, de pers en de opiniemakers. Op lange termijn wil de Event Confederation een sociaal-economische rol spelen, via vier pijlers: de oprichting van één enkel paritair comité voor de sector; de creatie van een sterke alliantie met de autoriteiten, de academische wereld en het bedrijfsleven; uitgroeien tot een pijler van MVO door in te zetten op duurzaamheid, diversiteit en gelijkheid; en, ten slotte, veiligheid en preventie bevorderen binnen een gecontroleerd openbaar leven. Hieraan kan ik ook nog de promotie van innovatie en technologie toevoegen, want onze sector blijft een van de pioniers op het gebied van technologische ontwikkeling, en niet alleen op digitaal niveau."

Welke vooruitgang heeft de Event Confederation tot dusver bereikt voor de evenementensector?

"In het begin was het grote probleem van de evenementensector dat deze absoluut niet bekend was of niet in kaart werd gebracht als een sector als zodanig. Evenementen werden gezien als een stukje cultuur, horeca, festivals, etc. Onze eerste opdracht was dan ook het identificeren en het in kaart brengen van onze sector, die 80.000 banen vertegenwoordigt, om deze vervolgens beter te kunnen verdedigen. In maart 2020 zijn we begonnen vanuit het niets, maar vandaag kunnen we trots zijn dat we een echte legitimiteit hebben verworven op het niveau van zowel regionale als federale kabinetten. Zo hebben we, voornamelijk in Vlaanderen, verschillende regelingen verkregen met onder meer het systeem van terugvorderbare voorschotten en de globalisatiepremies voor grote bedrijven in de evenementensector. In Brussel en Wallonië kregen we nieuwe premies en werken we aan een garantiefondsproject. Want er zal geen relance plaatsvinden als er geen verzekeringssysteem is voor gevallen van annulering. Dit systeem zou door de staat moeten worden ondersteund, aangezien de verzekeringsmaatschappijen ons momenteel niet volgen.”

In maart 2020 zijn we begonnen vanuit het niets, maar vandaag kunnen we trots zijn dat we een echte legitimiteit hebben verworven op het niveau van zowel regionale als federale kabinetten.

In feite zijn er aanzienlijke verschillen in de omvang van de steun die wordt verleend door de Vlaamse, Brusselse en Waalse autoriteiten. Waaraan zijn deze te wijten?

"Deze verschillen zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat de belangrijkste steunmaatregelen regionale steunmaatregelen zijn. Elk Gewest heeft zijn eigen steunportefeuille die moet worden toegekend, en de bedragen in Vlaanderen zijn heel verschillend van die in Brussel en Wallonië, wat voor veel frustratie zorgt. Deze opvallende verschillen worden ondersteund door vergelijkende studies. Doordat de evenementensector meer Nederlandstalig is (70 à 80%), is er in Vlaanderen veel meer economische druk dan in Brussel en Wallonië. Er is dus meer politiek gewicht, wat doorweegt in de balans."

Hoe reageert u op spelers die zeggen dat de Event Confederation 'niet genoeg doet'?

"Als sommige mensen vinden dat 'we niet genoeg doen', om hun woorden te gebruiken, denk ik dat dit komt omdat het werk dat wordt gedaan misschien niet genoeg wordt benadrukt. Hoewel we vanuit het niets moesten beginnen in een sector die geen lobbyorgaan had, zijn we er toch in geslaagd om ontmoetingen te verkrijgen met zowel de premier als met alle ministeriële kabinetten. Er wordt rekening met ons gehouden op vlak van media en politiek. We hebben echt een essentiële plaats ingenomen, iets wat ook erkend werd door een prijs op de Lobby Awards 2020. De communicatie rond al dit dagelijkse werk en de enorme betrokkenheid van de sector zouden misschien wel nog versterkt kunnen worden, zodat iedereen beter kan begrijpen welke acties er zijn ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan de carry back en de 100% belastingaftrek voor evenementen, die werd verkregen voor de periode van september tot december en die we weer op tafel moeten leggen zodra we terug kunnen beginnen met het organiseren van events. Er zijn dus ook enkele interessante stappen voorwaarts gezet met het oog op de relance."

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

"De uitdagingen voor de sector zijn het menselijk kapitaal en de nieuwe invulling van het eventberoep. Het merendeel van de 80.000 mensen die onze sector vormgeven, heeft een jaar lang geheel of gedeeltelijk aan de kant gestaan. Voor wie gewend is aan een superintense, ultradynamische en gepassioneerde activiteit met een extreem drukke agenda en een enorme betrokkenheid, zijn 365 dagen inactiviteit echt wel bijzonder moeilijk. Met alle psychologische, morele en economische gevolgen van dien. En dan is er ook nog de vlucht van onze talenten naar andere sectoren die, in tegenstelling tot ons, wel al hun activiteiten hebben mogen hernemen. De dag dat we dus zullen kunnen herbeginnen met evenementen, zullen we dit dus moeten doen met minder mensen en met mensen die opnieuw gestimuleerd moeten worden en die het vertrouwen moeten herwinnen in hun activiteit van vóór de crisis. Bovendien zal deze activiteit ook veranderd zijn. We zullen niet opnieuw beginnen zoals we in 2019 werkten. De mentaliteit van de mensen is veranderd, en we moeten rekening houden met een zekere vrees op vlak van gezondheid. We zullen het vertrouwen van ons publiek moeten herwinnen. " 

Voor wie gewend is aan een superintense, ultradynamische en gepassioneerde activiteit met een extreem drukke agenda en een enorme betrokkenheid, zijn 365 dagen inactiviteit echt wel bijzonder moeilijk.

"We zullen ook rekening moeten houden met de digitale boom die onvermijdelijk is geworden. Het is niet omdat we opnieuw in staat zullen zijn om face-to-face evenementen te organiseren, dat het digitale zal verdwijnen. We zullen dus veel meer rekening moeten houden met hybride evenementen, waarin we online en on-site publiek met elkaar verbinden. Ons hele ecosysteem zal veranderd zijn. Bovendien zullen we moeten herstarten met bedrijven die economisch hebben geleden - sommige zullen failliet zijn gegaan, andere zullen werknemers hebben moeten ontslaan. We zullen dus echt een hele sector weer op de been moeten krijgen. Een sector die een jaar enorm zal hebben geleden, of zelfs minimaal anderhalf jaar, want ik geloof niet echt in een echte doorstart vóór het najaar van 2021."

Wat is op dit moment de houding van de corporate klanten ten opzichte van de crisis?

"Hoewel in sommige sectoren nog steeds evenementen worden gehouden, zoals de institutionele sector - ook al gaat het daar misschien meer om communicatie dan om echte events - is de corporate wereld echt een jaar of zelfs anderhalf jaar bevroren. En wanneer men terug wil opstarten, blijft men erg voorzichtig. Vooral vanwege het ontbreken van garanties en verzekeringen. Hoewel er weldegelijk online evenementen zijn geweest, kunnen we niet zeggen dat deze echt zijn geëxplodeerd. ‘Live’ is en blijft de ruggengraat van de corporate eventwereld. Enkele zeer succesvolle evenementen die toch live hebben plaatsgevonden, zoals het BMW thuissalon in Bornem, tonen aan dat het mogelijk is om, zelfs rekening houdend met de Covid-regels, live-evenementen te organiseren door het hanteren van de nodige protocollen. Ik geloof dat al het werk dat we hebben gedaan en doen om evenementen veilig te maken, door het Covid Event Risk Model te ontwikkelen en door de protocollen voortdurend aan te passen en zo verantwoorde evenementen te organiseren, ons in staat zal stellen het vertrouwen van deze corporate sector te herwinnen."

Hoewel er weldegelijk online evenementen zijn geweest, kunnen we niet zeggen dat deze echt zijn geëxplodeerd. ‘Live’ is en blijft de ruggengraat van de corporate eventwereld.

Tot slot, hoe ziet u de heropstart van de eventsector?

"Je moet er rekening mee kunnen houden dat we wel opnieuw zullen beginnen, maar dat we nooit meer zoals voorheen zullen beginnen. Wie erin is geslaagd zich aan te passen en zichzelf opnieuw uit te vinden, heeft de meeste kans om in de toekomst succesvol te zijn. Er is ook een positieve noot: deze crisis heeft ons wellicht de gelegenheid gegeven om na te denken over de tweede adem van de evenementensector, die morgen echt rekening zal moeten houden met alles wat maatschappelijk verantwoord (MVO) is, maar ook digitaal. We zullen dus herbeginnen op een nieuwe basis, met nog meer aandacht voor gezondheidsmaatregelen, preventie en veiligheid, waardoor we nog meer verantwoorde evenementen kunnen aanbieden. Op de een of andere manier zal de conceptualisatie van onze evenementen anders zijn. Toch zal het herstel nog steeds zeer moeilijk zijn, omdat er factoren meespelen waar we geen controle over hebben. Zoals bijvoorbeeld vertrouwen. Het wordt een grote uitdaging om het vertrouwen terug te winnen van mensen in de sector, maar ook van klanten en deelnemers aan onze evenementen. En als de overheid ons niet helpt met cashflow, maatregelen en toezicht op banken, kunnen we heel snel niet meer verder. Ten slotte is er ook een rol voor klanten, voor wat betreft hun voorschotten en betalingen. Want de agentschappen kunnen niet langer bankier blijven spelen zoals ze dat zo lang hebben gedaan... We hebben hierover onlangs een bewustmakingscampagne gelanceerd, opgezet door Ogilvy Roumanie", zo besluit Vinciane Morel, voorzitter van 'Event Confederation.


Twee complementaire profielen

TomBilsenIn haar rol als voorzitter van de Event Confederation wordt Vinciane Morel bijgestaan door vicevoorzitter Tom Bilsen. “Samen proberen wij de brug te vormen tussen de Raad van Bestuur, die bestaat uit telkens twee afgevaardigden van alle onderliggende federaties, en de dagdagelijkse werking, die wordt ingevuld door Bruno Schaubroeck en Stijn Snaet. Anderzijds zijn we ook een beetje het gezicht naar de buitenwereld, de overheid en de belangengroepen zoals de federaties en hun leden. Omdat ik vanuit mijn rol binnen BESA gewoon ben om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, heb ik ingestemd om binnen de Event Confederation deze taak van vicevoorzitter op mij te nemen.”

Met Tom Bilsen – die al tien jaar meedraait binnen BESA - en Vinciane Morel van het agentschap VO koos de Event Confederation ook voor twee bijzonder complementaire profielen. “Vinciane brengt natuurlijk een pak ervaring mee voor wat betreft het corporate gedeelte van de markt. Ik ben dan weer thuis binnen de wereld van de leveranciers, maar ook publieksevenementen en de festival- en tourwereld. Daarnaast heb ik via mijn werk voor Stageco ook een pak internationale contacten. Een vergelijking met het buitenland is altijd wel interessant. We moeten niet zelf alles proberen uitvinden. We kunnen heel wat inspiratie halen uit onze buurlanden, waar men op vlak van duidelijke regelgeving soms toch verder staat. We kunnen leren van wat er daar al bestaat.”

Een van de zaken die Tom Bilsen graag verwezenlijkt zou zien met de Event Confederation is een systeem van regelgeving dat beter is aangepast aan de eventsector. “De eventsector staat voor een verzameling van 1001 beroepen. Er bestaat geen echte identiteit voor onze sector. We zijn een verzameling van tal van PC’s en NACE-codes, wat voor heel wat verwarring zorgt. Daar moeten we duidelijkheid in scheppen, bijvoorbeeld met een eigen paritair comité. Naast sociale reglementering gaat het ook om technische voorschriften en veiligheid. Dit zou meer gestandaardiseerd en genormaliseerd moeten worden, zodat er duidelijkheid is voor alle betrokken partijen. In de ene gemeente kan het er heel anders aan toe gaan dan in de gemeente ernaast. Alles wat te maken heeft met een evenement moet dus verder geprofessionaliseerd worden.  Wij vragen niet om nieuwe regels, maar wel om meer duidelijkheid, en regels die aangepast zijn aan hetgeen wij doen”, aldus Tom Bilsen.