Event technologies

Aug 8, 2020, 17:13
MensenMassaMeter bezorgt organisatoren waardevolle info

MensenMassaMeter bezorgt organisatoren waardevolle info

24 oktober 2019

Festivals en andere grote evenementen lokken vaak veel volk, maar voor de organisatoren is het lang niet altijd duidelijk hoeveel mensen ze mochten verwelkomen en hoe ze zich verplaatsten op het terrein. Daar brengt de MensenMassaMeter, een project van UAntwerpen en imec, verandering in.

Informatie over de grootte en de dichtheid van mensenmassa’s kan van onschatbare waarde zijn voor de organisatoren van grootschalige evenementen. Op commercieel vlak, maar ook met het oog op de veiligheid. Soms zet de massa zich plots in beweging, om bijvoorbeeld naar een populaire artiest op een van de podia te gaan kijken. Zonder gedetailleerde info is het voor de hulpdiensten erg moeilijk om instant de juiste beslissingen te nemen. Vandaag maken ze gebruik van camera’s, maar die beelden zijn moeilijk te interpreteren door bijvoorbeeld rook of felle lichtflitsen.

De MensenMassaMeter kan dus een waardevol instrument zijn voor de hulpdiensten en de organisatoren. “Ons draadloze apparaat kan ons met de hulp van sensoren die we rond de locatie plaatsen, een goed beeld bezorgen van onder meer het aantal aanwezigen”, zegt prof. Maarten Weyn, verbonden aan UAntwerpen en imec. “Elke aanwezige, ook een kind, heeft invloed op de radiofrequente golven van een laagvermogensignaal. Daar baseren we ons op. We hebben geen camera’s nodig en we gebruiken evenmin het signaal van de smartphones van mensen. De privacywetgeving laat dat ook niet toe.”

Weerbericht mee integreren

De voorbije maanden werd de MensenMassaMeter uitgebreid getest op enkele grote festivals en evenementen, zoals Tomorrowland en StuDay. “Die testfase verliep naar wens”, vertelt Ben Bellekens (UAntwerpen/imec). “Tijdens de zes festivaldagen van Tomorrowland deden we metingen op vijf verschillende locaties in De Schorre. Daarvoor gebruikten we 215 sensoren en 6 gateways. Per seconde vingen we 120 signalen op.”

“We willen de technologie nog verder ontwikkelen en er extra data bij betrekken”, aldus Bellekens. “Dan denken we bijvoorbeeld aan het weerbericht en aan de line-up van een festival of het aantal consumpties per minuut van een contactloos betaalsysteem. In een volgende fase kan de MensenMassaMeter dan breed worden uitgerold, bij grote festivals en in steden.”

www.uantwerpen.be/mensenmassameter