Event management

May 7, 2021, 18:32
#SoundOfSilence en de Event Confederation strijden samen voor eerlijke behandeling eventsector

#SoundOfSilence en de Event Confederation strijden samen voor eerlijke behandeling eventsector

18 november 2020

#SoundOfSilence en de Event Confederation nemen samen een advocaat onder de arm in de strijd voor een eerlijke behandeling van de sector, in het bijzonder voor wat betreft het dubbel overbruggingsrecht.

“We laten elkaar niet los.” Een duidelijke, cruciale boodschap van onze regering bij de aankondiging van strengere coronamaatregelen. We moeten vooruit blijven gaan. Samen. Met het oog op een betere toekomst. Cruciaal voor die toekomst is een eerlijke behandeling van alle getroffen economische sectoren in ons land. Zowel voor de horeca en de reissector, als voor de cultuur- en evenementensector. Maar laat net die eerlijkheid en logica alweer ontbreken. Voor de zoveelste keer, al negen maanden lang.

Cijfers van de FOD Financiën tonen aan dat de twee zwaarst getroffen sectoren in ons land de horeca en evenementensector zijn, met respectievelijk 39% en 81% omzetverlies. Er kwamen steunmaatregelen zodat iedereen het hoofd boven water kon houden. Maar daar is helaas toch het een en ander mislopen.

Een van de maatregelen is het dubbel overbruggingsrecht. Daar heb je als ondernemer recht op wanneer je je inkomsten verloren ziet gaan door een verplichte sluiting of een totaal verlies van omzet. Voor de horeca werd een uitzondering gemaakt voor afhaalformules. Voor de eventindustrie zit het een beetje anders. Opnieuw staat de eventsector achteraan in de rij en alweer is er sprake van discriminatie tegenover andere sectoren zoals, bijvoorbeeld, de horeca.

Waar is de logica?

De evenementensector zit al negen maanden lang op slot. Samenkomen is lange tijd afgeraden en momenteel zelfs verboden, maar onze bedrijven zijn wel steeds open gebleven. De deur staat al de hele tijd op een kier. Zowel op het vlak van sterke financiële maatregelen, als bij het uitoefenen van onze job. En dat voelt, na al die tijd, zeer koud aan.

Want dat dubbel overbruggingsrecht, daar hebben wij geen recht op. Ook al vallen onze inkomsten weg, hebben we geen werk en zitten onze mensen al negen maanden thuis. We zijn niet verplicht gesloten. De horeca wel. Maar net als de horeca, zijn onze eventbedrijven blijven zoeken naar creatieve manieren om hun job uit te oefenen en om bij te dragen aan de maatschappij. Maar vanaf het moment dat ze daarbij 1 euro omzet boeken, valt het dubbel overbruggingsrecht voor de zelfstandige zaakvoerder weg. Horecazaken worden aangemoedigd om take away te organiseren en zo nog wat omzet te creëren en aan de slag te blijven. De eventsector worden wederom gestraft. Bij de horeca bij is de combinatie toegelaten, bij de eventsector niet.

En dat doet pijn. Het moet stoppen.

En nu?

#SoundOfSilence kaartte deze oneerlijkheid al meerdere keren aan. De respons van de maatschappij was groot, de concrete politieke acties miniem. Om deze discriminatie tussen de verschillende sectoren in ons land nog duidelijker te maken, bundelen #SoundOfSilence en de Event Confederation nu de krachten. Samen nemen we een advocaat onder de arm. Om samen te strijden. Want elke wettelijke omkadering over waarom wij door de overheid  losgelaten worden van dit steunpakket ontbreekt.

Wij laten niet los en geven niet op. Wij blijven gaan, voor de steun en de erkenning die de mensen in de eventwereld en in andere getroffen sectoren verdienen.